Vi kan döda för livet av Bart De Coninck & Marie Fridolf

”Vi hade ett så vackert möte för några veckor sedan. Livet tog oss till kärnan i/av förhållandet mellan män och kvinnor. Vi var där med all vår överlevand, på individ och kollektiv nivå. Vi har båda mycket kraft och konkurrerade omedvetet om detta, även om vi har olika sätt att använda den. Denna kraft kallar vi ”killing energi”. Det är den energin som kan öppna hjärtan, om den är ren och kommer från ett öppet hjärta. Den här gången gick vi båda över gränsen och blev den förövare och offer som vi också är. Det var smärtsamt eftersom vi verkligen älskar och respekterar varandra och känner tacksamhet för den man och kvinna vi är. Livet har tagit oss till detta möte, som det alltid gör. Det tog oss till kärnan i vårt trauma för att på djupet transformera ”killing energi”. Det öppnande våra hjärtan ännu mer när vi kunde transformeras. Vi använde båda varandra och det var så smärtsamt att se. Allt slutade med att vi båda grät för livet, vårt och andras. Det öppnande för en djup transformation och vi kan idag respekterar varandra ännu mer. Nu kan vi stå upp i vår kraft och mötas i den rena ”killing energin” på ett djupare sätt. Detta var en gåva, men den andra sidan av allt detta är att vi kan döda varandra om vi hamnar i våra överlevnadsstrategier. Livet tog oss att den här gången till att mötas på en mycket sårbar plats. Den här platsen är inte bara vår, den är kollektiv och vi kan läka den tillsammans. Det här är inte så lätt, för det är mycket vanligt för män och kvinnor att projicera på varandra. ”

 

Gamla kloka ord:

”En kvinnas högsta kallelse är att leda en man till sin själ och förena honom med källan.

En mans högsta kallelse är att skydda en kvinna, så hon är fri att gå jorden oskadd. ”

 

Det har varit en vacker process, ett lärande, en gåva av livet.

Vi hade modet att vara ärlig om vårt djupaste dömande från våra trauman, lager efter lager. I stället för att undvika att döma, gjorde vårt dömande på varandra knivskarpt. Våra kroppar hjälpte oss att hålla processen – domens ”killing” energi, kraften och de olika känslorna som var involverade. När vi tillät oss att döma mer öppet och fritt, kände vi vår egen kraft och samtidigt kunde vi verkligen ta emot den andras energi. Så att bli dödad och döda blev samma rörelse. Det som behövdes dödas, dödades.

I ”killing” energin finns det kraft och smärta. Samtidigt är det en plats för djup skam, raseri, sorg och rädsla. Genom att tillåta denna energi kunde vi känna en frigöringsrörelse i vår kropp. Det var som att frigöra, att känna den andras djupa dömande på mig och att känna mina på den andra. Eftersom smärtan vi kände var så djup, insåg vi båda att den andras dömande var vår egen. Den andra tog mig till min egen historia. Samtidigt tog jag den andra i hans / hennes. Där nådde vi en jämviktspunkt, vi hade inget mer att förlora. Då kom liv och kraft. Vi blev befriade från våra historier och kom tillbaka till ”här och nu”.

Ärlighet är ett pågående arbete. Det blir aldrig klart. Kanske är det vårt största lärande i livet. Vi kommer alltid att gå vidare.

I våra överlevnadsstrategier spenderar vi mycket energi genom att försöka vara bra, manipulera den andra för att vara den goda och göra allt för att skapa en oskyldig självbild. Manipulation och övergrepp ökar allt mer.

I det här kraftfulla mötet tog vi oss båda tillbaka till den kvinna och man vi är i vårt ursprung med kapacitet att se det större perspektivet, och därifrån kunde vi mötas.

 

Kvinnor blir känslomässiga

Kvinnor försöker ofta öppna sig genom att ta kontakt med mäns känslor. De gör detta väldigt känslomässigt och ibland även dramatiskt. Detta skrämmer många männen. Å andra sidan blir kvinnor så förvirrade när de inte kan få kontakt med männen. Många kvinnor stänger då av eller lämnar kroppen. Kvinnor tävlar och tar kraften från varandra. De förråder varandra och använder ibland en man i allt detta. De kan ”döda” varandra, och det blir värre om en man är närvarande. När kvinnor öppnar sig och börjar att se detta mönster, kan de komma till en annan plats av respekt och frid. Kvinnor kan bara respektera män när de respekterar andra kvinnor. Därifrån kan kvinnor växa i sin intuition och skydda livet, självklart redo att ”döda” för livet, redo att ge liv. Alla kvinnor är på ett djupare plan livets ”jordemor”.

När en kvinna möter kvinnan i sig, kan hon ta sig till en större plats och arbetar med sin överlevnad på en kollektiv och individuell nivå. Då öppnar hon sig för den rena ”killig” energin som livet behöver. Det är denna energin som kan öppna hjärtan om den kommer från ett öppet hjärta.

Men kvinnor tenderar att lägga mycket skuld på män. Det får dem att skämmas på ett djupare plan. Kvinnor är omedvetet skamfulla över vad de har gjort med sina söner på en djup kollektiv nivå och de skäms också när de blir ”hysteriska”, för att använda den Freudianska definitionen. Vi kallar det, att vara  ”bitchig” och det är ingen diagnos. På många sätt försöker kvinnor göra allt för att undvika denna skam. Detta leder till upprepning av gamla mönster, särskilt när de är rädda för sin kraft. Om en kvinna stänger av sina känslor blir hon ännu mer hysterisk eller ”bitchig”. Detta mönster ökar hennes manipulation och förförelse och hon tar kraft från andra för att hon är så rädd för sin egen. Allt detta sker oftast mycket subtilt.

Kvinnor är också suveräna att linda sina män runt sitt finger. Precis som de gjort med sin egen far när hon var hans lilla flicka. Något i henne säger; ”jag kan ta dig dit jag vill”. När mannen sätter en gräns till henne blir hon rasande. En kvinna kan också explodera bara för att få en reaktion från en man. När mannen då drar sig undan blir hon rasande eftersom hon längtar efter att bli mött i denna explosion. Istället börjar hon ge mannen onda pikar för att provocera honom och hoppas att han ska explodera. Och när han gör det säger hon att han är våldsam, men hon talar aldrig om sin egen våldsamhet. Om mannen slår henne blir hon ett offer och ibland är hon det, men många gånger är hon den våldsamma förövaren som startade våldet. Och om hon slår honom blir hon offer.  ”Han fick mig att bli våldsam då han inte pratade med mig”. Vi kan bli våldsamma med känslor, ord och rent fysiskt. Kroppen tar emot detta på samma sätt.

För att skydda sin egen kraft dödar hon mannen när han försöker använda henne eller försöker få henne. Då kan en kvinna bli en vampyr, och mycket ondska kommer ut ur hennes mun och / eller ögon. Självklart är hon ond, men det sorgliga är att män också lägger sin ondska på henne. Så blir hon ännu mer vampyr. Vissa kvinnor blir lättare hysteriska och andra vampyrer i sin projektion. Båda dessa är i den här destruktiva ”killing” energin. Med denna energi kan hon döda både män och kvinnor när hon inte får vad hon vill. Om en kvinna inte kan nå sin egen kraft blir hon ännu mer ond på ett destruktivt sätt. Då tar hon kraft både från män och kvinnor. En kraftfull kvinna kan ”döda” för livet och det här är något helt annat, det är att ge liv. Detta är den energi som kan öppna hjärtan.

Kvinnor projekterar allt detta på sina döttrar och söner. Hon har många sätt att manipulera både sina döttrar och söner för att vara viktig och gömma sig bakom moderskapet. Hon ger livet och sedan tar hon livet tillbaka igen. Detta är på ett sätt ett övergrepp men på annat sätt ger det barnet möjlighet att börja skilja sig från henne för att växa upp. En mamma kan ta sitt lilla pojkes hjärta, på samma sätt som hon gjorde med pojkens far, och hon kan också förgöra hennes dotter, när hon ser sin egen mamma i henne. Omedvetet börjar hon konkurrera med sin dotter, precis som hon också gör med andra kvinnor. Inget barn, pojke eller flicka kan ”ha” sin mamma, men modern har barnet för ett tag. På så sätt har varje barn något att växa utifrån, vad hans eller hennes mamma gjorde med honom eller henne.

Män ser bort

Män – om de vågar vara ärliga – är rädda för vad ”dramakvinnor” kan skapa ur ingenting genom sin drama, paranoia och hysteri. Män tenderar då för det mesta att se bort, för att undvika smärta. Den lilla pojken i mannen hoppas att om han ignorerar allt så kommer allt att gå över, som ett moln på himlen. De flesta män är djupt naiva i detta. De förstår inte att hon vill ha något och mötas i detta. De flesta män är djupt övertygade om att ju mer de går in i detta, desto sämre kommer det att bli. Män kopplar bort sina egna känslor i denna process. De ignorerar sin egen smärta av att inte respekteras och i samma stund ser de inte längre kvinnan som mänsklig och säger; hon har förlorat förståndet. De kan inte se vampyren eller den hysteriska kvinnan som mänsklig, en verklig kvinna som påverkar djupt deras välbefinnande och liv. De känner sig oftast djupt förvirrade och rädda inuti, men de är inte medvetna om detta. Det betyder att förvirringen och rädslan sällan kommuniceras, och inte heller smärtan.

Män är rädda för att bli sedda som förövare och de är rädda för att vara våldsamma som reaktion på detta. De är rädda för att förlora kontrollen i deras raseri och att bli mer våldsamma. Så de ser bort och låtsas att de inte är intresserade, inte inblandade. Inuti skapar de lika mycket drama som kvinnor gör, i tystnad. Män flyttar mellan att undvika och explodera. För det mesta exploderar de utan gränser, utan medvetenhet från deras raseri och smärta. De agerar blint, känner sig blinda och utan riktning. Så blir de den förövare de vill undvika. Män är djupt rädda för att ”gå dit”. På en kollektiv nivå bär män skam från dödandet, våldtäkter och våldet de gjorde, gör och kan. Denna skam är en svår smärtsam plats. Män undviker för det mesta att gå dit.

De flesta män ser sig själva och andra män som ”mindre värda” än kvinnor, för kvinnorna är mer i kontakt med sina känslor och mindre våldsamma. De ser sig själva och andra män som potentiella förövare till kvinnor och kvinnor som potentiella offer för alla män. I den bilden kan de aldrig ge nog, aldrig göra tillräckligt, och vid en viss tid ger de upp.

Män konkurrerar med varandra för att ses som den goda killen, riddaren, räddaren, prinsen när kvinnor är involverade. De brukar göra varje kvinna till den goda mamman som äntligen säger att han är en bra kille (inte en gärningsman). De försöker hålla bilden så länge de kan, tills de börjar känna sig dömda och då blir kvinnan plötsligt den onda modern. Män tenderar också att göra detsamma med sina döttrar. Detta är övergrepp för dottern men det är också början på hennes separation från fadern.

Både i att ”tittar bort”, avbryta och avvisa, som i att ”explodera”, känner vi igen mäns destruktiva ”killing” energi. Vissa män föredrar att titta bort, andra exploderar lättare. De förgör både män och kvinnor i detta. Vissa män undviker varje explosion. Då kommer all ”killing” energi ut när mannen undviker och tittar bort. När en man känner sig brukad, inte sedd och försummad bli den avvisande energin skarpare och skarpare: ren avvisande ”killing” energi. Inuti kokar hans ilska.

Män projicerar på sina döttrar och söner. De har många sätt att manipulera både sina döttrar och söner för att kunna ses som den goda fadern. Vi känner igen också den destruktiva ”killing” energin med sina söner och döttrar: de tittar bort – låtsas ge utrymme – och exploderar. De tävlar med sina söner och tar makt från dem, ännu mer när de ser sin egen far i dem. De förför sina döttrar för att de ska beundra och godkänna dem. I denna rörelse gör de dottern till sin mamma och de ger sin kraft till henne.

 

Män och kvinnor i ”killing” energi

Först när en man och en kvinna har modet att möta varandra från ett större perspektiv och börjar arbeta med sina överlevnadsstrategier på individ och kollektiv nivå öppnar livet för den rena ”killing” energin som livet behöver. När de ser sitt mönster öppnar de en plats i sig av respekt, tacksamhet och frid. Kvinnor kan bara respektera män förutsatt att de respekterar andra kvinnor. Män kan bara respektera kvinnor när de respekterar andra män. Därifrån kan deras kraft växa och skydda livet, självklart redo att ”döda” för livet.

Först när män och kvinnor ser vad de gör mot sig själva och andra, känner de den kollektiva smärtan, skammen, rädslan och raseriet. Därifrån kan de se hela bilden av vad kvinnor och män gör mot varandra, och då kan de verkligen möta varandra. De flesta män och kvinnor är mycket tacksamma när de inser att de både kan vara förvirrade, icke i kontakt och våldsamma.

Män och kvinnor måste utveckla mod att vara helt ärliga för att mjuka upp väggarna mellan förövaren och offret i sig, så att de kan visa sig i sin kraft och nakenhet. Kvinnor behöver ses i deras ”killing” energi och i den livgivande kraften som de förkroppsligar i gåvan att ge liv. Män måste tillåta och känna sin egen ”killing” energi för att möta kvinnor där: i smärta och kraft.

Denna rena ”killing” energi kan öppna människors hjärtan. Det är det enda sättet för att ett hjärta ska öppnas mer och mer. Livet väntar på detta. Men med ett öppet hjärta kan du aldrig ljuga. Det är att se och berätta sanningen, även när det gör ont. Du kan bara göra det här helt naken och från ett öppet hjärta.

I våra överlevnadsstrategier undviker män och kvinnor sin ”killing” energi. De letar efter oskuld. Män ser då bort när kvinnor ”krånglar”, de stänger sina hjärtan och lämnar. Kvinnor drunknar i sina ord och av bitterhet och stänger också sina hjärtan. I dessa överlevnadsstrategier skadar vi utan att verkligen ”döda” för att ge liv. Då kan vi skilja detta från den rena ”killing” energi i sitt ursprung.

Män är rädda för kvinnor när de blir för kraftfulla. Många kvinnor pratar om män som ignorerar dem, så de förlorar sin kraft, t.ex. när en kvinna har en idé, uppmärksammar ingen henne, och sedan lyssnar alla när en man stjäl den här idé. Å andra sidan är kvinnor rädda när män blir för kraftfulla. Många män talar om kvinnor som manipulerar dem så att de förlorar sin kraft, t.ex. när kvinnor hitta ett sätt att få vad de vill ha till varje pris medan män inte inser vad de har enats om.

Som män och kvinnor måste vi utveckla mod att fullt ut förkroppsliga denna rena ”killing” energi, så att våra kroppar kan känna det som måste kännas. Killing blir då livsgivande.

Du kan inte lura livet eller dig själv. Vi har inte längre tid att dölja de kollektiva skuggor vi alla har som män och kvinnor. Det är dags att förvandlas på en kollektiv nivå. Detta innebär också att vi behöver förvandla alla myter och arketyper när vi går in i det nya paradigmet.

Tillbaka till vårt möte som man och kvinna.

Den här gången möttes vi som en man och en kvinna. Vi såg båda våra överlevnadsstrategier och transformerade dem. Vi vet också att om vi skulle gå djupare in i dem skulle en av oss behövt lämna och detta skulle ha varit ledsamt, eftersom vi båda har gåvan att ”döda” för att ge liv. Gåvan att öppna människors hjärtan. I stället samarbetar vi nu ännu mer och ärar varandra. Vi lär oss både mer och mer om hur man använder ”killing” energi på ett rent och hjärtfullt sätt. Detta har tagit bort konkurrensen om kraft, för att vi är lika. Vi respekterar varandras på ett djupare plan, ser livet och lära av varandra. Män har så mycket mer struktur i livet och det här är ett lärande för kvinnor. Detta är verkligen något som kan skydda kvinnor. Kvinnor kan lära män om tålamod och långsamt växande från livet, för att bli återfödd att leva om och om igen för att de ska hitta vägen till sin själ.

Framtiden kommer att utvisa vart detta kommer att ta oss. Idag är vi så tacksamma vi möttes och att vi båda kunde stå upp i ”killing” energin. Tack. All respekt. Den här gången möttes vi som man och kvinna i vårt ursprung och lämnade mönster av ”fight, flight, freeze och follow”. Vi stannade, och vi är tacksamma. Detta tog oss till en helt annan plats i livet.

Den här gången kommer vi att göra något annorlunda med vår historia som man och kvinna. Vi är båda ledsna för vad vi har gjort mot varandra från ett kollektiv mönster. Det är viktigt att växa i gemenskap med kvinnor respektive män och därifrån ära det andra könet.

Både män och kvinnor är så ensamma och rädda i detta västerländska samhälle, så de måste mötas för att lära sig att vara man och kvinna, från vårt ursprung. Vi måste öka respekten för våra skillnader och sluta jämföra och konkurrera. Därifrån kan vi samarbeta. Vi måste stanna i oss själva, vara ärliga och tydliga om vem vi är både i svaghet och i styrka, och låta oss växa. Vi måste också lära oss att inte projicera våra egna kartor på varandra (hur vi ser världen). Vi kan båda ”döda” för att öppna hjärtan, men vi gör det på olika sätt. Detta öppnar viktiga färdigheter för oss båda. Härifrån fortsätter vi vårt arbete med män och kvinnor i växande cirklar tillsammans och separat. Härifrån ärar vi varandras visdom.

LIVET ÄR VACKERT!

 

 

Lämna ett svar

två × 2 =

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: