Trauma kan öppnas för framgång i livet – Du kan ändra din historia!

Du kan ändra ditt förhållande till din historia!

Från mitt djupaste hjärta vet jag att alla kan ändra sitt förhållande till sin historia. När jag skriver detta är det tydligt att ingen kan förstå innebörden av dessa ord om de inte upplevt det i kroppen, för åtminstone en sekund i livet. Om vi ​​föreställer oss att livet bara skulle vara en dag, då har vi 24 timmar på oss att leva det liv vi har fått som en gåva när vi föddes. De människor vi möter på denna resa är dem som kommer att öppna min kropp bortom alla ord. Det handlar om den energi som de har som berör min energi som kan öppna möjligheten för transmission. Många gånger öppnar de en plats i vårt hjärta som vi inte visste att vi hade, en dörr som vi stängde från början. Bakom den här dörren är sanningen och ingen på jorden kan lära oss vår sanning. När du börjar öppna den här dörren kommer varje minut i livet öppna nya dörrar och alla människor du möter är med dig på den här resan, ibland utan att de vet detta. Det betyder också att människor kommer, och människor går och med vissa stannar du. Med vissa skapar du blodsband. Det är 1440 minuter på 24 timmar. Tänk om detta är mängden människor du kommer att träffa i ditt liv som påverkar dig på något sätt. Om vi ​​tror att livet handlar om balans betyder det också att hälften av dem, 670 människor kommer att såra dig för att du ska öppna fler dörrar. Jag tror att just detta är livet och det kommer att pågå i hela mitt liv. Några av dem kommer vi att minnas mycket väl. Det betyder inte att dessa människor är onda, utan att de snarare hjälper oss att se vår egen ondska och den del av oss som vi skyddar bakom vår egen ondska. För mig är ondska alltid skapad för att skydda vår kärna. Varför använder jag detta ord ondska! Ja, jag gör det för att öppna våra ögon för att se att vi alla är onda när vi gör oss större eller mindre än oss själva, eller genom att springa från eller gömma oss för oss själva. Vi gör oss onda för den vi är i vårt ursprung. Och vi kan göra allt vi kan som vuxna för att skydda oss bakom denna ondska och det innebär också att vi blir onda mot andra. Vi projicerar på andra människor, saker, pengar, företeelser, brister; det som vi inte vill se hos oss själva. Jag använder också detta ord som motvikt till allt det goda vi pratar om (gott liv, god mamma, god familj, gott land, bra …) som en illusion för att hålla borta ondskan. Men ondskan är en gåva om vi förvandlar den. Naturligtvis är livet också gott men det kan aldrig bli det från en illusion. Godhet skapas från ett öppet hjärta som både innehåller gott och ont. Om vi stänger av livets ondska stänger vi också av livets kraft eftersom kraften nästan alltid är gömd i ett barns ondska. Om vi ​​börjar inkludera ondska och lär oss att dessa 670 människor jag möter i livet som kommer att såra mig för att jag ska möta mig själv kan det hjälpa mig att förvandla min ondska bakom vilket jag gömt livets krafts som barn. Om jag skulle leva bara för en dag skulle jag titta efter dessa 670 människor i varje sekund.

Så här lever jag mitt liv mer och mer och livet lever mig på detta sätt. Att låta mig bli fångad i livets sår och i livets godhet varje tid på dygnet. När jag försöker dra mig tillbaka från min rädsla i mötet med människor som sårar mig dör jag, för jag vet att de är här för att öppna fler dörrar för mig för att växa i detta liv. Det enda jag kan göra är att vara helt naken. Om jag försöker skydda mig själv kan jag inte skydda mig själv. Om jag är naken, har jag inget att förlora. Detta är ett lärande bortom ord, det här är ett lärande i transmission från ett hjärta till ett annat. I mina tidiga dagar trodde jag att de onda inte hade ett hjärta, men det var bara mina föreställningar om min egen ondska, för vi kan inte veta någonting om ondska i hjärtat av livet. Allt detta ändrade sig i ett arbete jag gjorde för snart 10 år sedan när jag kunde öppna mig bortom en massa illusioner. Att ändra mitt förhållande till din historia är att se dem som skadar dig på ett annat sätt. Om de andra 670 som var där utan att såra dig minns du säkert inte mer än att de vara snälla och det fick dig inte att växa. Kanske de istället tog dig ifrån livets smärta i det ögonblick du skulle ha kunnat växa. Vi växer som människor genom smärta när vi vågar gå in i den. Om jag blir 95 år gammal kommer jag ännu ha möjlighet att träffa många som kommer att såra mig och på så sätt kan mer liv öppnas innan jag lämnar detta liv. Detta kommer att göra ont men så galen jag är så ser jag fram emot detta. Jag ser ju fram emot att växa. Jag kan då få möta mer av det jag sedan kan hålla för andra.

Vi är här för att öppna för mer liv!

Om vi håller med om denna mening, accepterar vi också mer liv. Och när livet växer gör det ont. Om vi håller med om denna mening har du också en annan inställning till din historia. Detta är en historia som är här för att förändras, och när det sker är din historia en gåva till livet!!! I varje trauma vi har i livet, och vi har många, så finns en gåva. Vi kan få trauma från händelser men också från vad vi inte fick. Trauman skapar en chock i kroppen och det är lättare att se det från händelser men chocken är också där när vi ”reach out” och ingen finns där. Vi kallar detta ”interrupted movements”. En chock kan växa ur tystnad. En chock kan växa ur ljus och mörker. En chock kan växa när kroppen inte kan hantera upplevelser. En chock vi alla får är från vår egen födelse och den som stannar i kroppen för resten av vårt liv. För några av oss stannar också chocken från befruktningsögonblicket i kroppen. I detta ögonblick får vi vår första upplevelse av ett hjärta mot hjärta explosion. Men för några av oss kommer istället detta ögonblick med avvisning.

En chock är liv och en elektrisk impuls kommer in i kroppen!

I gamla tider trodde vi att vi skulle kunna ge psykiskt sjuka elektriska impulsen och fortfarande idag gör vi det när vi hjälper människor att få hjärtan att slå regelbundet. Om vi ser impulsen från en chock som en gåva till livet kommer vi att se livet helt annorlunda. Då kan vi se de elektriska impulserna från en chock som skapande av liv. Jag tror att vi måste överlämna detta till livet. Livet är tillräckligt bra för oss och vi är inte gudar som kan skapa liv. Om vi stannar med chocken kan vi möblera om alla blockeringar vi har i kroppen. Varje ommöblering skapar liv. Om vi däremot ser trauma som ett problem kommer chocken att stanna i kroppen och istället skapa fler blockeringar på nya platser och på de platser som redan är blockerade.

När jag i mitt liv går tillbaka till stunder av chock har jag alltid hittat gåvor i mitt liv. Chocken har ofta öppnat mig för sanningen. Vad som har hänt är att tidiga chocktillstånd har öppnats igen när jag är vuxen genom att livet tagit mig tillbaka till konsekvenserna an trauma. Det kan vara att släppa fram en sorg, ett skrik, en rädsla som jag behövt dissociera. Det kn vara att våga börja känna en kroppsdel jag behövet stänga av. Många med mig har drivkraften att aldrig ge upp och det öppnar för livets skapelse och nya öppningar för livet. I dessa ögonblick, och också senare i hela livet, lärde jag mig uppskatta mitt liv och smärtan i livet. Idag kommer jag fortfarande till ögonblick av chock när jag faller, får en smäll, från min varelse, från skönheten, när jag växer eller hamnar i ett tomrum. Dessa ögonblick expanderar min kropp och jag kan hålla mer och mer av livet och alla dess nyanser. Jag tror vi är här på jorden för att växa mer och mer i vår kropp. Det sker genom mera mod i våra handlingar. Vår spirit kan bara ”komma ner” om vi handlar och växer nedåt. Vår spirit är där för livet, inte för oss. Vi är här för att bli ett redskap för livet.

Förändring av våra myter, det heliga skrivandet, arketyperna!

Individuellt och kollektivt går vi nu in ​​i ett nytt paradigm. Ny kunskap skapas om samma och nya företeelser och tillvägagångssätt. Samtidigt vet vi att vi skapar vårt sätt att se världen från överlevnadsstrategier. Det är en trygghet i livet. Men om ny kunskap ska kunna växa behöver vi kunna gå bakom den identitet som är rådande från dagens överlevnad. Och därifrån skapas så småningom en ny identitet med ny överlevnad tills också den måste ändras. Allt sker i en kontinuerlig pågående förändringsprocess. Vi kan från denna process öppna nya förhållningssätt och trossystem till våra egna kroppar, till samhället och till världen, även universum. Därför behöver vi hela tiden förändra vår uppfattning om livet. Till exempel när en sperma hittar vägen till ägget trodde vi från början att sperman konkurrerade för att komma fram. Nu vet vi, också från vetenskapen, att alla andra spermier hjälper den rätta att komma in i ägget. Det är ingen konkurrens alls. Det är därför vi har de rätta föräldrarna i detta liv. Vi vet också att det ägg som ska bli jag redan är där när vår mormor bär vår mamma i livmodern. Denna medvetenhet har varit osynlig för oss eftersom vi tolkat verkligheten från rådande trossystem. När vi gör nya insikter synliga finns det naturligtvis också motstånd då vi vill stanna i det gamla paradigmet. Motståndet blir än tydligare om vi inte kan bevisa den nya kunskapen. Denna bevisbörda blir svår då alla de instrument vi har för att bevisa kunskap kommer från det gamla synsättet/gamla paradigmet. När programmet förändras i oss, så måste vi förändras. Förändring kommer alltid från individer aldrig från kollektiv! Om vi ​​ändras förändras också sakta kollektivet.

I alla myter, heliga skrifter och arketyper finns en gåva. I många år har jag läst och gått in i myterna. En av dem är bibeln. Jag fick en stor bibel med en massa bilder av mamma när min pappa dog. Det var den bibel som de fick i bröllopspresent. Sedan 2007 har jag läst ur den från en annan del av mig, inte från någon religion. Det här är så vackert och har öppnat mitt hjärta. Jag har använt min kreativitet och allt som finns där kan tolkas på så många olika sätt. Ju mer jag växer i mitt hjärta och i mig från mitt ursprung, desto annorlunda läser jag. Jag har också börjat läsa myterna i livet igen. I Psykosyntesutbildningen gick vi in ​​i myter och arketyper och under dessa år läste jag många av dem. Idag gör jag det igen och helt annorlunda. I dessa ögonblick var det tydligt att myterna också kan ha ett annat budskap till oss. Tänk om Eros en Psyke har en annan innebörd, inte som att vi ofta fått höra att Psyke skulle behöva växa från olika uppdrag för att nå sin Gud – Eros. Det kan också vara så att Psyke är den som leder Eros tillbaka till jorden, han som gjorde sig till en gud. I Bibeln när Jesus sa att ”ta sängen och gå” efter att helat en man kanske det finna en annan mening. Tänk om Jesus sade; ”det är upp till dig nu att hela dig själv och ta din säng och gå. Du kan inte gå till någon annan för att läka dig själv”. Om vi ​​går denna väg, går vi bakom all den tolkning som andra har gjort för oss. Vi använder vår intuition att lyssna på oss själva och omvandla gåvorna och demonerna i oss. Gåvorna växer och demonerna förvandlas från den högra hjärnhalvan, den del av hjärnan som öppnar för vårt ursprung.

Hela samhället är i en stor omvandling

Idag är inte bara människor som är i denna stora omvandling, hela samhällen och hela världen är det. Detta växande sker på många platser i världen och ingen äger sanningen och den här transformationsgåvan. Vi bhöver ta till den högra hjärnhalvan, till kreativiteten, till mitt ursprung och till demonerna jag måste omvandla. Detta sker genom transmission och jag kommer därför att träffa de människor som kan pusha mig till dessa demoner. Till de människor som är i mitt liv på detta sätt just nu är jag evigt tacksam, Jag ärar dem och ger dem hela min tillit och respekt.

Om vi ​​tar allt detta till en större mening för mig som svensk, kommer också livet för Sverige att ta Sverige till sina demoner. Det här händer redan och vi är så förlorade i Europa.

Allt växer från öst till väst

Den andliga växten i västvärlden kom från öst under många år, speciellt Tibet. Assagioli fadern till psykosyntes tog allt detta in i sin teori om mänsklig utveckling för 100 år sedan. Assagioli var tillsammans med Jung en av Freuds lärjungar och vi kan finna en hel del likheter i dessa två teorier. Jag ser det som att Assagioli tog ett större steg från psykoanalysen. Han lämnade mer till sina studenter att hela sig själva och Jung gick mer till drömmar och symboler som behövde tolkas. Den största gåvan från Jung är de kollektiva arketyperna och den största gåvan från Assagioli är viljans handling, viljan som har fem dimensioner; bra, stark, skicklig, transpersonell och universum. (ledsen om jag trampar någon på tårna men det här är min upplevelse)

Från viljans handling skapar vi livet och nu har vi kommit djupare in i det ögonblicket i världen där vi kan skapa livet från oss i vårt ursprung för att öka vår medvetenhet. Detta var också Assagiolis tro; att bli den vi är. Reconstructive är en öppning för detta eftersom det tar oss till kärnan som vi i åratal går i behandling och terapi för att hitta. Livet rör sig snabbare och snabbare och vi måste följa denna rörelse. Mina barn säger till mig när jag pratar om hur vi utarmat jorden ”prata inte så mycket gör något”. Jag lär av dem och andra unga. Jag kan vara där med min erfarenhet och visdom, men lösningarna är deras och jag stödjer dem för vår framtid. Allt förvandlas. Den här gången kommer växandet inte längre från öst utan från sydväst – Sydamerika och från människorna som där driver affärsverksamhet med hjärta och spirit. De inkluderar materia och spirit i sina handlingar, de inkluderar änglar och demoner, de inkluderar gott och ont. De låter livet skapa sig självt, också från mycket smärta. Men de har naturligtvis också överlevnadsstrategier samtidigt som de inte lämnat idén om ökat medvetande. Det är detsamma med Afrika och här är djuren och naturen så nära. Det finns människor från västvärlden som investerar stora summor till växande av natur och djur samtidigt som andra utarmar dessa länder.

Nu är det dags att betala tillbaka från västvärlden för alla dessa år vi gjort oss till gudar för att styra över länder i syd och sydväst. I Europa längtar vi efter urgammal visdom från vårt ursprungsfolk samerna och från ursprungsfolken i Afrika och Sydamerika, men vi erkänner inte det ännu. I Afrika och Sydamerika har man lyckats förbinda materia och spirit, medan vi i västvärlden stannade med materian och människor i öst stannade med spirit. I växandet från mindfulness, yoga, qigong och alla nuvarande moderna meditationer från öst utvecklas vi personligen. Detta innebär också att öppna våra  hjärtan i allt vi gör för att bidra och investera i mer liv. Nu talar vi inte om spiritualitet längre, vi talar om den att växa för att öppna våra gåvor samt omvandlar demoner och ondska till liv. Om vi ​​tror att vi kan fortsätta med alla illusioner av godhet och skapa trygghetssystem är vi förlorade. Men vi dömer inget utan behöver känna tacksamma för alla dessa år i överlevnad och de senaste åren med mer meditationer, eftersom den första öppnar för rädsla och den andra för spirit och när dessa två kommer samman sker transformation.

Trauma är en gåva

”Kan trauma ha en mening, ja, när jag öppnar traumats inre kraft och samtidigt min inre kraft, när de förenas ger de mening åt livet”. Ja, trauma är öppningen för rädsla och spirit att komma tillsammans. Trauma öppnar oss för att lära i livet. De trauman jag behöver hela är relaterade till min personliga resa i livet och mitt syfte. Det innebär att oavsett vad de handlar om så har de alla samma kärna för mig. Ur allt detta stiger så småningom ett mönster fram som tar mig till kärnan (the core). Min uppgift är att transformera denna kärna; the core of trauma. Vad är en kärna? Kärnan är i kontakt med mitt väsen och det jag behöver lära mig i livet. Jag kanske måste lära mig om kontakt, lära mig att vara min egen auktoritet, lära mig att ta ansvar etc. Om detta är mitt syfte (som jag har att tillföra livet) så kommer jag att kunna tillföra nya erfarenheter om kontakt, auktoritet eller ansvar till världen. Detta är varför kärnan i mina trauman (The core of trauma) är djupt i kontakt med min kärna (The core of self).

Traumahology en helhet

Traumahology öppnar för en möjlighet att hämta hem det du ”splittat”, frigöra din kropp och öppna för att hämta hem dina gåvor, när vi ser en helhet i traumaarbetet. Det kan öppna vårt sätt att se på trauma som en del av vårt väsen, den vi är i vårt ursprung. Traumahology tar in helhetsperspektivet på trauma och att trauma har ett syfte. Du kan aldrig veta i förväg vad det är som behöver helas i din kropp, men din kropp vet och din kropp tar dig dit. Vi kan se trauman i tre dimensioner samtidigt: Hämta hem mina ”splittar”. Frigöra sammandragningar i kroppen. Öppna för helande av mina gåvor.  Detta innebär att vi expanderar vårt medvetande i mötet med andra människors själar och kroppar. När vi expanderar så hämtar vi hem en del av vår själs ”splitt”, som vi gömt i överlevnadsstrategier i vårt ego.

Sverige lider

Samma mönster som finns i en människas kropp existerar också i organisationer och samhällen. Vi måste ta hem det som vi splittat från den svenska själen, vi måste släppa all rädsla som skapar tillfälliga lösningar och istället öppna för Sveriges gåvor. Vi är mycket stängda och sektoriserade i Sverige. Vi har inte lärt oss att leva i kaos, som andra länder som till exempel var i första och andra världskriget. I stället gömmer vi oss bortom ordet neutral. Att vara neutral är som att stänga ned hjärtat, liknande den raka linje på hjärtmaskinen när vi dör. Att inte stå upp för sanningen är att dö en smula. Svensken är så rädd för sanningen. Så snart något händer i Sverige som öppnar för kaos letar vi efter syndabockar. Det är som hela landets överlevnad kommer från en avbruten rörelse, vilket innebär att vi kollektivt inte når ut till livet eller räcker till för livet. Om jag träffar någon på spårvagnen och börjar prata med dem, ser de på mig som jag är galen, kanske flyttar de till en annan plats. Jag har bestämt mig för att fortsätta nå ut, även om ingen är där.

Livet handlar inte om att försöka, det handlar om att leva nära din själ

Jag försöker inte längre. Att leva handlar inte om hur många människor jag möter; Det handlar om transformation och vilka människor jag möter. För det mesta vet jag när min själ och jag blir ett. För det mesta är det också då som mitt ego bestämmer sig för att överlämna sig till mig. I dessa ögonblick är jag helt naken från min själ. Jag växer från tystnad och inifrån, även om jag pratar och jobbar hårt därute. Dessa ögonblick ger livets skönhet.

Från mitt djupaste hjärta är jag så tacksam för att vara i livets ögonblick i min kropp. I min kropp med min själ, själv och ego, i Communitys och i mitt land; Sverige. Sverige är ett land med mycket motstånd om du vill vara öppen för spirit som inte kommer från någon religion, öppen för spirit som en resurs att utveckla business från nödvändigheten (inte från pengar) i den privata och offentliga sektorn. Jag har bestämt mig för att istället kalla detta växande från ett öppet hjärta. Detta kan också leda till missförstånd eftersom med hjärta ofta associeras till kärlek. För mig innehåller ett öppet hjärta allt: liv och död, gott och ont, änglar och demoner … och bakom allt detta finns det ingen dualistisk tanke och värdering. Tillväxten i livet kommer från att inte värdera.

 

Marie Fridolf

 

Lämna ett svar

elva + nio =

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: