JAG ARBETAR INTE LÄNGRE SOM TERAPEUT SIDAN ÄR UNDER OMARBETANDE

Individuell terapi

Det är naturligt för oss människor att ständigt utvecklas, söka nya vägar, ta oss igenom smärtsamma processer och hela våra sår. Många människor söker stöd någon gång i sitt liv i dessa processer. Att gå i terapi kan öka vår kunskap om oss själv och våra livsmönster.
Vi kan också få stöd i att förändra mönster som inte gynnar oss längre. I alla våra personliga svårigheter finns ett frö till växande. Dessa förändringar kan ibland kännas skrämmande men de leder alltid till något nytt. En stor del i terapin handlar om att bygga inre trygghet och frihet för att ökad självkännedom och möjlighet att göra val från hur vi vill leva i våra liv.

Terapeutiskt arbetar Humansky utifrån tre olika teorier, var för sig och i ett samspel, beroende på terapins utformning. Dessa är Psykosyntes, Somatic Experiencing och Identity Oriented Psychotrauma. Vi inriktar oss på dig och dina möjligheter, det friska, så att det kan expandera för att kunna transformera det som står i vägen för din sanning. Vi arbetar med kroppen, allt finns i kroppen. Vi ställer frågor, speglar, reflekterar, går till sanningen och stannar, stannar, stannar för att du ska kunna släppa… 

Sessioner

Allt individuellt arbete vi gör har ett systemiskt förhållningssätt. Det innebär att vi då och då inkluderar systemiska arbeten såsom Traumahology och systemiska konstellationer i individuella sessionerna. Naturligtvis i samarbete med klienten och dess behov. Det kan då ske vid något av tillfällena i terapin eller att klienten kommer till en workshop.

Vi öppnar här också för individuella sessioner där någon enbart väljer att komma till en eller två sessioner.    

Terapeutens ansvar

När vi arbetar individuellt är terapeutens ansvar att stödja dig i din egen process. Vi möter dig där du är. Det är du som tar ansvar för dig själv, ditt liv, dina sår och dina resurser.

Hur många gånger

Hur många gånger och hur ofta vi möts beror på vem du är vad du befinner dig i livet. Om du är en person som har jobbat mycket med själv och transformerat en hel del av din personliga historia kan du komma vid enskilda tillfällen, oregelbundet, när du har behov. För dig som är i en början av en process, kanske en längre period är värdefull för din personliga utveckling. Tiden kan vara svår att förutsäga, helt beroende på vad du vill, behöver och har möjlighet till. Vi har också konsultationer på telefon och Skype.

Avbokningar accepteras via telefon senast 24 timmar före bokad tid, ej avbokad tid debiteras fullt pris. Avbokning via e-post eller på hemsidan är ej möjligt. 0709812963.

Välkommen att boka ett första möte. Kostnad 900 kronor för en timma inklusive moms.

Språk svenska eller engelska.

Jag sökte mig till psykosyntesterapi för att den inkluderar kropp och själ. Jag har gått i andra terapiformer under många år, men inget kunde öppna mitt innersta. Jag hade så starka försvar. Till slut hamnade jag hos Marie Fridolf och jag kände mig trygg och jag kunde bryta igenom min rädsla av att möta min vrede. Bakom den mötte jag en enorm kärlek som jag visste att jag hade. den kärleken gjorde att jag inte längre var så rädd för varken för min rädsla eller vrede.

Lisa

Jag sökte mig till traumaterapi för att påbörjat ett läkande i min kropp. Idag börjar jag mer och mer lita på min kropp och att den kan hela de mest smärtsamma upplevelser. Jag trodde inte det var möjligt och jag behöver inte ens veta vad mina trauman handlar om. Den inre stress som fanns med mig varje dag har sakta lösts upp. Livet blir så mycket lättare att leva och jag känner mig tacksam till min kropp.

Katarina

För några år sedan nådde jag en punkt då jag upplevde det som om jag satt fast i min kropp, jag upprepade livsmönster jag inte var bekväm med, som inte förde mig framåt. Jag stod still och var väldigt skör. Jag hittade Marie Fridolf och fick hjälp att förstå hur min kropp pratade med mig och hur min kropp kunde hjälpa mig. Jag upplevde snabbt att saker hände i mig, att jag fick andra sätt att se på livet. Maries närvaro, stora erfarenhet och hennes guidning var det som hjälpte mig. Jag är idag oerhört tacksam att jag hittade just Marie, hon lät mig inte heller slippa undan, utan jag fick konfrontera mig själv i den trygga atmosfär hon skapade. Jag har stort förtroende till Marie som terapeut och kan varmt rekommendera Marie.

Camilla

Jag har under två terminer gått i samtalsterapi hos Marie Fridolf, som en del av min terapeututbildning. Under sessionerna med Marie har jag känt mig tryggt hållen och samtidigt mycket utmanad, i precis rätt balans för mig. Hon har guidat med varm och fast hand. Jag upplever Marie som oerhört vaken och alert, hon låter en inte "komma undan", för hon vill att man ska växa, och möta sig själv..... på riktigt. Och det har jag verkligen fått möjlighet att göra; att ärligt möta både mitt ljus och min skugga. Jag upplever att det är just det, som är Maries styrka; hennes unika förmåga att guida individen så att växt och utveckling kan ske. Ärligt, rakt och utan krusiduller.

Victoria Stridh
Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: