Skapa balans med följaren och förändra ditt handlande

I de ögonblick som markerar en ny början ger livet dig de vackraste utmaningar alldeles framför dig. Detta är livets ansikte, detta är ett ansikte att växa i. Jag är mänsklig och inget annat, jag är den som öppnar grindar, inget annat. Detta är nästa steg i livet för alla, inte bara för mig. Jag är inte viktig, jag öppnar bara grindar, du kan också välja att göra det. Det här är vår uppgift i livet. Det kommer att göra ont, och det kommer att ta mig tillbaka till mig själv om och om igen, och jag kommer att stå kvar. Jag kommer att växa. Jag tar utmaningarna. Jag agerar och jag betalar, betalar för vad jag och människor har gjort. Jag lär mig om mig själv i alla dessa handlingar och jag kommer att gå vidare. Jag delar mina lärdomar med dig. Jag kommer att fortsätta att dela mina erfarenheter och lärande, naken från min själ. Att ge upp är inte min väg. I början av mitt liv hade jag en överlevnadsstrategi som höll mig levande om det blev för mycket: ”Om det är för mycket kan jag ta mitt liv”. Omedvetet har en del av mig själv hela tiden känt att detta inte är min väg, det är bara den överlevnad jag skapade för att hålla mig levande. Nu när jag lever, inte överlever så mycket längre, har jag inte den dörren att gå till, och jag har ingen möjlighet att fly från livet. Livet jag en gång valde var att leva, växa i och vara redo att betala för. Ibland går jag också tillbaka till en annan överlevnad som jag tidigare hade ”ta mig härifrån”. Detta var mitt sätt att be om hjälp, men jag kunde inte göra det öppet så jag bad till Gud. Idag kan ingen ta mig ifrån mig själv, inte ens Gud. Ibland förlorar jag mig själv en kort stund för att lära mig, och då gör jag allt jag kan för att växa och komma tillbaka till mig själv. Jag möter mig i allt fler utmaningar och jag växer. Idag, om jag ber till Gud säger jag: ”snälla Gud, ta mig djupare in i det här så att jag kan se och lära mig. Snälla hjälp mig att växa, jag är här för att växa ”. Idag vet jag att Gud är i mig, inte någonstans där ute. Jag ber till mig själv. Om jag möter mig själv och låter min själ växa, kan Gud i mig växa. Kanske kommer du att använda ett annat ord isatället för Gud, det gör jag också; Spirit eller Heartful Self. Jag är här för att betala, och jag ska göra det bit för bit. Livet handlar om balans och hur vi kan skapa det. Balans inuti, balans därute och balans i ett större perspektiv. Om vi ​​har balans i alla dessa tre är vi fria och inte speciella alls. Om människor och skapelser inte har balans med oss, har vi antingen givit för mycket eller för lite. Om någon gör oss illa, måste vi ge tillbaka men lite mindre. Inte från hämnd, utan från kärlek som betyder ett öppet hjärta. Om någon ger oss, måste vi ge mer och då kan den andra ge mer, förutsatt att han inte är ”needy”. Om du ger för mycket, är du också en ”needy”.  Nu när vi är vuxna är det dags att öppna för att kunna växa i kroppen, så vi kan bli mer hel. Härifrån gör oss inte stora eller små för att passa in. Vi är inte speciella. Vi lär oss att se på oss själva från ett större perspektiv, som den människa vi är bland alla andra människor. Vi lär oss att livet är större än oss och att allt har en plan. Inte från längtan, inte från mål och ambitioner … från medkänsla, handlingar och visioner. Förr i tiden började jag slåss när någon sårade mig, och jag var så förlorad … Jag var tvungen att gå in i den kampen för att hitta min kraft för att hitta mig själv. Varje gång jag kämpade var jag vilsen, men jag förlorade inte min kraft. Så här höll jag kraften levande, och idag vet jag har sårat andra människor och jag är mycket ledsen för det. Idag vet jag att jag var så rädd för denna kraft och jag trodde att min själ och jag var ond. Idag vet jag någonting annat, och jag vet också när människor projicerar sin ondska på mig. Jag har dragit in andra för att be om hjälp när jag hamnat i projektioner av ondska. Idag vet jag att jag är både ond och god i mina överlevnadsstrategier, inte från min själ. Själen  har ingen ondska och godhet, den bara är. Detta arbete är att växa och bli mer och mer den jag är som människa och andlig varelse, och denna resa har ingen slut. Jag är inte rädd för min kraft idag. Den har inget att göra med att fightas, men ibland blir jag rädd och rädslan är att jag är rädd för min rädsla. Det gör ont att ge ifrån sig sin kraft och det tar så mycket energi av oss människor när vi  gömmer vår ondska som vi alla har. I båda dessa saker förlorar vi oss. Idag vet jag när jag kommer till denna plats i mig, då andas jag och andas igen för att öppna mitt hjärta för mig själv och för alla.

Från alla mina traumautbildningar har jag lärt mig att de tre; kamp, flykt och ”freeze” växer från trauma och skapar överlevnadsstrategier. När vi transformerar dem finns det alltid något bakom från vår själ. Bakom alla dessa tre hittar jag liv och mina gåvor. Bakom min fighter hittade jag min kraft; bakom min flykt hittade jag livet; och bakom min frysning fann jag själen Ingrid Marie.

I arbete under många år med trauma hittade jag en annan mänsklig respons på trauma. Jag kallar den här; följeslagaren. Denna strategi är mycket svår att se, eftersom det inkluderar alla andra. Många människor jag har jobbat med försökte följa med mig för att skydda hur de kämpar, flyr och går till ”freeze”. Det är som om de säger omedvetet ”snälla, se inte vem jag är”. Många försökte berömma mig och lyfta mig som god. Jag lärde mig snart att visa dem mig själv som människa med mina fel och förtjänster. Om läraren är omedveten om denna följare kan han eller hon bli mycket smickrad eftersom denna överlevnad appellerar till lärarens grandiosa sida. Denna följare drar med andra i att lyfta upp läraren. Men följare är också den avundsjuka som bildligt sett kan försöka döda sin lärare, sina vänner, partners, kollegor … Denna följare skapar andra anhängare för att döma. I båda dessa strategier försöker vi gömma oss bakom ett kollektiv. I följaren kämpar vi, flyr och går till freeze. För en lärare är det utmanande att hålla sig ur detta, för i kontakt med någon respons och överlevadsstrategi kommer omedelbart en annan. Så här gör vi alla för att skydda vår kärna. Vad vi gör här är exakt vad vi gör när vi inte är i relation till livet. Det är från följaren vi skapar gurus och sekter. Det är från följaren vi skapar syndabockar. Det är från följaren vi blir den som alltid ska klara sig själv. I alla grupper finns alltid gurus, syndabockar och de som klarar sig själva, om vi skapar normer. Vi kan följa och slåss, och då gör vi det också med livet. Det här är utmattande i livet, att alltid vänta på att någon ska såra oss. Vi kan följa från flykt, vilket innebär att så fort det blir jobbigt så stänger vi av eller flyr därifrån. Vi kan följa från freeze genom att inte vara i kontakt med vår kropp eller lämna den helt. I följaren rör sig hela tiden kamp, flykt och freeze för att skydda vår sårbarhet. Alla dessa strategier har en öppning. I alla dem ropar vi på hjälp istället för att öppna vår sårbarhet och de mest utsatta delarna av oss själva. Vi lockar alltid till oss människor med samma mönster, tills vi ser. Förföraren söker efter förföraren, syndabocken letar efter syndabocken, den prostituerade söker den prostituerade. Vi kan lukta samma mönster i den andra. Om du blir förförd, har du också en förförare som du försöker gömma i alla dina överlevnadsstrategier. Om du låter dig köpas med pengar har du i dig samma mönster att köpa människor med pengar. Jag kallar den arketypen – den prostituerade. Självklart använder jag detta som en metafor. Om du blir syndabock, har du också ett mönster att leta efter och göra andra till syndabockar. Så här skapar vi sekter och bedömer kollektiv. Följaren är väldigt djup i oss och det tar mycket ren energi att komma till kärnan. Men det är en annan väg! Ju mer själen växer i kroppen, desto mer kan vi möta vår spirit.

Personligen fann jag till sist en som jag kunde lita på och följa från mitt hjärta för att komma tillbaka till den vackraste personen i mitt liv att följa: mig själv. Min mamma tog mig dit från början och för att hitta min mamma igen var jag tvungen att möta en annan kvinna. Hon lärde mig att följa mitt hjärta och överlämna mig till andra människor, från deras hjärta och själ, inte från deras ego. Och till sist grät jag tillsammans med min mamma, för moder jord och för livet. Jag öppnade mitt hjärta från min själ och jag öppnar mitt hjärta till min mors själ. Jag såg henne utan all överlevnad och det var den största läkning jag har haft i livet. Vi måste se, vi måste växa … snälla, om du vågar, följ. Var glad om du hittar en lärare som vet allt detta, din mamma.

Min tacksamhet för att få arbeta med kvinnor. Jag är så förtjust att se, känna och uppleva modigheten och livets kraft som kan öppna en ren, sann, vacker djup kraft i oss alla. Denna kraft kan öppna för allting. I mitt arbete möter jag så många människor som vågar gå sin egen väg. Att våga vara ärlig mot oss själva. Jag möter denna nya affärskvinnan om och om igen nu: hon som kan gråta, den som kan le och hon som kan vara i sin kraft, inte ta ifrån andra eller ge bort sin kraft. Hon som kan agera från denna plats och inte värdera, bara observera. Hon som respekterar alla, även de respektlösa. Hon som hedrar andra kvinna och män. Hon som är mänsklig, gör sig inte speciell alls. Hon som hedrar sin mamma, hon som hedrar sin historia, hon som är en klippa helt lugn när det blåser upp till storm, ja, även till orkan. Hon som kommer att stå upp för moder jord och alla mödrar i livet. Hon som agerar i världen. Hon som är modig och ärlig. Tid att agera, tid att röra sig.

Tack för alla vackra rörelser. Ja, vi måste betala för våra egna och kollektiva handlingar från historien. Ja, vi måste betala för vad vi får, till och med två gånger. Det här är att skapa balans med din följare på ett aktivt sätt. Det här är också för moder jord och för din egen mamma, om du är en kvinna. Det här är att komma tillsammans med andra, den här vägen är inte att vara för sig själv längre. Denna väg är att vara i en ”Community” och lära sig att agera mer och mer från själen, och mindre från överlevnaden. Var tacksam om någon puffar dig för att du ska lära dig, livet gör det.

Lämna ett svar

13 − 2 =

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: