Om Marie Fridolf

Marie Fridolfs värderingsgrund i livet är att aldrig ge upp om livet. Hon har omvandlat många av gåvorna från sina rötter för att mer och mer leva ett liv i tacksamhet och stor ödmjukhet. Nyckelord är respekt, värdighet, ansvarighet, ödmjukhet och nödvändighet. En viktig del har varit att frigöra sig mer och mer från sin personliga historia för att vara tillgänglig för livet. Hon dömer och värderar inget eller ingen. Du kan läsa om Maries lärdomar från Maries historia och personliga utveckling fram till augusti 2017 i boken ”I know a woman” och på alla bloggar på denna hemsida.

”Jag tror på varje människans inneboende kraft och vilja att växa. Inre bördor gör oss distanserade, utmattade, sjuka, deprimerade och skapar ångest. De inre bördorna hindrar oss också i livet. Jag tror också att vi inte kan växa ur kontroll. Genom att släppa kontrollen och överlämna oss till livet kan vi få kontakt med vårt sanna jag. Detta kommer när vi öppnar för expanderat medvetande och när vi öppnar våra hjärtan.”

Marie Fridolf

En stark drivkraft

Marie har sedan barnsben haft en stark inre drivkraft om att aldrig ge upp. Den har nästan tagit död på henne, fram tills den dag hon kunde transformera kraften och se att det handlade om att hon aldrig gett upp sig själv. Flera av hennes delpersonlighet har verkligen hållit henne vid liv och andra har tagit henne från livet. En dag blev det lugnt och tyst och hon kom mer hem till sig själv. Sökandet slutade och hon började gå på en mycket smal stig, som är hennes stig. Trots detta förlorade hon sig igen i en smärtsam och ovärderlig lärdom. Lärdomen i att vi aldrig kan arbeta för någon annans större syfte. Det öppnade ännu en gång hennes överlevnadsstrategier, men till slut tog själen henne ur detta och tillbaka till hennes stig. Själen använde en av hennes överlevnadsstrategier för att slunga henne ut och idag har hon en djup tacksamhet för allt detta. Själen log inne i henne och sa; ”nu är du fri”. Från den stunden är hon tillbaka i sin ”nygamla världsbild” men med helt nya erfarenheter. Vi kan aldrig gå tillbaka men vi kan om och om gå djupare i det som bildar vårt syfte i livet. Nu har hon än en gång lärt sig att gå med små, små steg på sin lilla stig, den stig som alltid varit där.

”När jag senare i livet kom närmare kärnan i mina trauman var det som om alla mina försvar rann av mig. Jag var helt naken och en vacker sårbarhet som jag skyddat i hela mitt liv. Hjärtat var vidöppet och jag visste att alla mina steg är små och i varje möte, varje samtal kunde jag nu bara vara närvarande. Så många trauman, så mycket kamp, så mycket aktion för att leva. Så många gånger jag skapat illusioner för att gömma mig för min sanning. Så sa det pang i ett platt fall i ett nytt trauma för att öppna mig mer i denna kärna. Det var som om jag ramlade ned från himlen och blev en platt pannkaka, men en fri pannkaka som igen valde att äta upp denna gång. Tack och lov för det. Nu kunde jag också se klart att trauman senare i livet hade gåvan att skaka om mig för att föra mig hem till mig själv och mina gåvor. Jag är idag så tacksam för allt detta. Äntligen, nu börjar jag se lite mer vad jag ska lära mig i livet. Efter allt detta är jag än mer tillgänglig för andra, och på ett helt annat sätt. Jag har inget att skydda längre varken hos mig eller andra. Det tog lång tid för mig att finna kärleken i mig.”

Marie Fridolf

Den inre resan

Maries inre resa har handlat om att åter minnas, att genomleva minnena utan att bli retraumatiserad och därifrån hämta hem själens olika ”splits”  hon gömt i de överlevnadsstrategier som hon skapat. Så många lager, så många delar av själens ”splits” att hämta hem för att komma mer till sin kärna. Pardoxen i allt är att de överlevnadsstrategier som en gång skyddade henne kan var nästintill livsfarligt vid ett annat. Tack och lov så hjälper livet oss i det för att möter dagens verklighet och transformera gårdagens. En dag fann hon orden i möte med en vän, orden som tog henne vidare i livet: ”jag lever och det är tillräckligt”.  Allt detta har öppnat många fler lager i den vackra skörhet och sårbarhet som livet också är. Och från den platsen är hon mer tillgängligt i de möten som skapas, både professionella och privata. 

Tidigare erfarenheter

I grunden är Marie Fridolf socionom och har en Master i Human Relations. Hon har också en licentiat i Public Relations med fokus på samarbete. Efter att hon blev färdig Psykosyntesterapeut har hon utbildat sig i Familje- och systemiska konstellationer®, Somatic Experiencing®, Identity oriented Psychotrauma® och Reconstructive®

Marie hade tidigt en drivkraft att utveckla välfärden och demokratin och jobbade som ledare i offentlig sektor i över 20 år. En del i detta var också att driva utbildningsverksamhet och att forska. Forskningen handlade om samarbete och relationer. I detta liv levde hon alla sina överlevnadsstrategier och vägen hem var lång. Genom en livskris lämnade Marie sin anställning och forskningen 2002 för att ägna mer tid åt sin personliga utveckling samt det företag Ideelle som hon då drev på deltid. Hon började att utbilda sig till terapeut och har idag tre sådana utbildningar. Parallellt arbetade hon som konsult på deltid med samarbete och ledarutveckling i välfärdens organisationer. 

Vi skapar vår egen världsbild och den förändas om och om igen.

Marie är nu mer övertygad om att var och en av oss skapar vår egen teori och världsbild som är under ständig förändring. Varje människas egen lilla pusselbit till livet är så liten, och vi får akta oss för att göra oss speciella. Kanske är vi här för att ”bara” lära oss att ta ansvar. Kanske är vi här för att lära oss att leva. Kanske är vi här för att öppna våra hjärtan.  För Marie har allt hon varit med om och gjort fått en mening. Maries personliga arbete med sig själv, hennes personliga historia och hennes val tog henne tillbaka till livskraften, Ingen äger kunskap, ingen äger teorier, ingen äger visioner, ingen äger människor; de måste få vara fria.

”Tiden är nu mogen för mig att fullfölja mitt syfte i livet och vårda den gåva jag fått, och det är inte stort, inte litet – det bara är. Idag samlar jag livets guldkorn och tar det som kommer. Jag lever och livet är mig kärt”

Marie Fridolf

Medlem i flera Communitys

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, vilket innebär att jag har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.  Jag har tystnadsplikt och går i regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare. Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad inom mitt område.

Jag är också medlem i Somatic Experiencing Förening i Sverige, Föreningen för Systemiska konstellationer och Jungföreningen.  (läs mer om alla dessa teorier under terapi och sessioner).

I tacksamhet vill jag ära mina tidigare lärare i de utbildningar jag gått för att gå djupare i vem jag är;

  • Psykosyntesen med Garry Hutchington, Nanne Hessel, Anita Sullivan och Massimo Rosselli.
  • Familjekonstellationer med Albrecht Maar och Karen Hedley.
  • Somatic experiencing med Sonja Gomes och Erika Beata Thorkildsen.
  • Identity oriented Psychotrauma med Franz Ruppert och Marta Thorsheim
  • Reconstructive med Carola Castillo
  • Alla andra lärare som gått före mig 

Min ödmjukaste kärlek, vördnad och tacksamhet till min familj, den jag föddes in i och den jag sedan skapade med min dåvarande man. Mina älskade barn; tack för att ni valde och lät mig vara er mamma. Tack kära mamma som hela tiden är beredd att transformeras tillsammans med mig. Vilken gåva. Ett stort tack också till alla dem som jag mött på min väg, chefer kollegor, vänner, uppdragsgivare ja alla, både de som stött och de som sårat, alla har en plats i mitt hjärta. Ett stort tack till alla modiga som stått kvar eller kommit tillbaka, även om jag sårat er djupt. Detta är nog livets djupaste skönhet. Tack!

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: