Inre kraft

Egenmakt som behöver förkroppsligas

De flesta av oss människor har en vilja att utvecklas. Vi söker vägar för att omvandla smärta, otillräcklighet, maktlöshet, tomhet, men många av oss är bara sökare utan att vi vet varför. Vi bara längtar efter livet. Livet självt tar oss också hela tiden till nya platser genom händelser och kriser. Allt för att vi ska göra nya val. Vi har alla makt över våra egna liv i de val vi gör och inte gör. Då förlorar vi kontrollen för en stund. Så länge vi är i ”chock” är möten med andra svårt, eftersom vi inte har någon kontakt med oss själva. Denna ”chock” finns lagrat i kroppen från tidiga upplevelser. Det skapar en inre stress som vi inte klarar av att hantera i mötet med andra. Inte heller när vi förlorar oss i gamla överlevnadsstrategier kan vi öppna för expansion. Ett skäl är att vi då ofta gör allt för att inte släppa kontrollen. Att öppna för livet är svårt när vi stänger oss för att skydda oss i överlevnadsstrategier. De flesta människor försöker på olika sätt att ta oss ur det som är smärtsamt och successivt lär vi oss att stoppa oss innan vi förlorar oss. Det löser sakta upp ladgrad ”chock” och stress. Som barn var överlevnadsstrategierna vår enda möjlighet att på olika sätt försöka skydda oss. De blev då en resurs, eftersom de skyddade vår kraft och visdom.

Gåvorna och visdomen

Vi kan senare i livet öppna det vi skyddat och erfara att en del av oss är helt oförstörd. I detta ögonblick ser vi att kraften sakta komma till liv igen. Många av oss är rädda för vår kraft då vi tror att det har med styrka att göra. Det har det också. men en helt annan styrka än vi tror. Grunden i den styrkan är att våga vara sårbar. Från den kraften formas vår visdom. Det är då vi öppnar för våra gåvor och vårt sanna jag.

Livet handlar om att ta ansvar

Vi kan inte ändra vad som hänt och de brister vi har, men vi kan förändra vårt sätt att förhålla oss till dessa. Vi kan aldrig få det vi inte fått och vi kan aldrig ta bort det som har hänt. Detta skulle också innebära att vi tar bort våra gåvor vi har i händelserna och bristerna. Vi kan steg för steg hela oss själva, så att vi på en medveten nivå kan förändra våra reflexmässiga reaktioner. Vi kan då förvandla alla våra förmågor som vi gömt av smärta och dissociation till mänsklig växt, utveckling och styrka.

Humansky ser kriser och smärtsamma upplevelser som en del av livet. De kan öppna erfarenheter och gåvor som vi förträngt och som livet nu är redo för. Kraften, livsglädjen, gåvorna och samarbetet kan ta oss djupare för att bli den människa vi är i vårt ursprung. Det innebär också att vi behöver möta vår ”skugga” och allt vi gömt där. Därför kan processer bli både smärtsamma och fantastiskt kärleksfulla. Respekt och tacksamhet behöver hålla alla processer. Alla människor har ett värde och Humansky´s arbete handlar om att stödja människor att ”hitta” sin värdighet. Det öppnar liv och då finns ingen tvekan hos någon människa vad deras nästa steg i livet är. Det är en förmån att få möta människor på deras inre resa. Humansky har utvecklat en synsättet och metoden ”Traumahology och våra gåvor” för att visa på traumans helhet och hur de också kan ta oss tillbaka till vår kärna. De trauman vi har är ingen slump, de vill också visa oss något.

Vi arrangerar workshops och utbildningar i personlig utveckling, där varje workshop har olika teman.

Våren 2019 startar vi en ettårig utbildning med rubriken; KRAFTEN FRÅN NUET – BLI MED DIN EGEN VISDOM OCH KRAFT

Jag har hela mitt liv sett mig som ett offer och tyckt att livet har varit tufft mot mig. Jag har hållit mina anhöriga och livet ansvarigt. Genom workshops, utbildning och i mötet med Marie Fridolfs kärleksfulla ärlighet inser jag idag att jag inte är ett offer. Jag börjar se mina trauma som en gåva som också visar vilken väg jag ska gå. Vägen går från dömande till kärlek och den vägen börjar med mig själv.

Mie Claesson Magnell

Jag har tagit mig igenom starka processer på olika sätt. Jag öppnade dörren till mörkret, vilket krävde mycket mod i mig. Det har varit värt varje steg. Min kropp har blivit av med mycket rädslor och blockeringar. Jag är idag mycket mera öppen och vågar leva mera. Jag känner respekt för min och andras väg. Jag är bättre socialarbetare och har mera att ge. Det har varit bortom ord att delta och mötas emellen kropp och själ. Jag värdesätter livet och har blivit mer människa.

Katharina Holm

Jag är så oerhört tacksam att jag tog chansen att gå denna utbildning, trots att jag verkligen var livrädd för vad det skulle innebära. Jag hade aldrig gjort det, om det inte hade varit för Marie Fridolfs ledsagning genom denna resan. Med stor kunskap, fantastisk mångkunnighet, varsamt, men beslutsamt lotsande hon gruppen genom denna resa. Hon såg samtidigt till var och en, fångade upp oss när det behövdes och utmana oss att gå vidare.

Susanne Probin

När längtan att avslöja dig själv blir större än allt annat. Trött av att bli spelad av roller på väg till att välja när du spelar rollerna. Att finna den som vågat se dit där få velat titta och dit du absolut inte vill se och då upptäcka att du inte blir dömd. Att ha någon som använder hela sitt register av kunskap, som en solfjäder av redskap som kan möta allt i dig som är redo att stiga fram, både från ljus och mörker, för att hon själv vågat gå dit i sig själv. När längtan efter dig till sist tar dig till platsen, läraren, gruppen där du bit för bit kan ta hem dig själv. Tänk att allt du egentligen flytt och varit rädd för, var dig själv, din själ, ditt liv. Gåvan att få vara med när andra tar hem sig själv och glädjas för du inser att det gagnar oss alla och allt när vi alla är här. Att tro på andra, se dem växa, se deras frihet. Livet blev så mycket större.

Malin Nauchman

Effekten av utbildningen syns i hela mitt liv. Jag känner mig starkare, modigare, mer kreativ, mer fri och programmet har inspirerat och utmanat till förändringssteg både privat och i yrkeslivet. Steg som jag har längtat efter men som jag inte vetat hur jag ska ta. Medvetenheten om mina mönster, hur de styr och påverkar i mötet med andra har ökat och när jag ser vad som sker kan jag med större klarhet förhålla mig till det. I en metaprocess har programmets delar om community och samarbete tagit mig ännu ett varv i evolutionens cirkel där allt handlar om behovet av att få höra till, vara kapabel och bli omtyckt. Att fysiskt uppleva och förstå vad som karakteriserar samarbete i spirande uppåtspiral och vad som subtilt infinner sig och vränger riktningen till konkurrensens neråtspiral, är enormt häftigt. Det gav en ny dimension till ansvarstagande!

Emma Rosqvist
Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: