Livets angelägenhet växer ur gruppers inre liv

Vi står nu inför helt nya synsätt på grupper och gruppers liv. Det betyder inte att de gamla modellerna är fel, men de behöver kompletteras med modeller som bygger på den feminina principen och andra maskulina modeller. Det är inte antingen eller utan både och! De nya modellerna kommer ur livet.

Livet har alltid ett skäl

Vi kommer alltid samman av ett skäl, för något vi ska ta oss igenom. Vi kan frigöra det som vi gjort till gruppen (och oändligt antal grupper) och gruppen gjort till oss (oändligt antal grupper). I en grupp: kan man komma och gå, gruppen samskapar, ingen är ledare, gruppen har ett eget liv som ingen kontrollerar, alla tar egenansvar för helheten och vi sluter cirklar. Efter en cirkel  kan gruppen dö ut eller födas på nytt in i en ny cirkel.

 

Det är dags  att möta en ny syn på oss själva och grupper.

Livet växer från kaos, kaos som bara livet kan skapa bortom vår kontroll. Vi människor kan överlämna oss till kaos och det gör vi i grupper. I kaos finns en ordning  bortom vår kontroll från an-svarighet  Många av oss är livrädda för kaos för vi har växt upp i kaos utan ansvar som skapats av människor. Trauma senare i livet tar oss till ansvarigheten och kan öppna liv, det liv som skapas i kaos. Detta är en helt annan kaos än den som människor skapar för att fly livet. I livets kaos öppnar livets angelägenheter.  De blockeringar vi har i kroppen i frusen tid kan tinas upp när vi sluter cirklar i grupper. En organisation, institution, myndighet, församling är igen grupp! Dessa former har något man måste följa, de har en ägare, de ska kunna utkrävas ansvar, de följs av andra auktoriteter, de öppnar för utestängningseffekten, de formulerar mål som mäts etc. Det finns en också en avgörande skillnad mellan en grupp och en människa. Grupper har inget ego, den väntar bara på transformation. Det är dess medlemmar som projicerar sitt ego på gruppen, grupper är så mycket äldre än oss människor. Det är också en avgörande skillnad mellan en grupp och en familj. En grupp är där för att ge möjlighet att transformera våra mönster i oss från vår familj. Familjen transformeras inte! Den är som den är! Vi själva och gruppen transformeras.

Lärande inifrån gruppens eget liv

I denna utbildning kommer du att:

  • utforska och fördjupa dina kunskaper om de gruppprocesser i själens, intellektets och känslornas psykologi.

  • lära dig ett systemiskt förhållningsätt och gå djupare in i olika system såsom kroppen, gruppen, familjen och kollektivet. Du lär dig att öppna dina systemiska ögon.  

  • möta dig själv i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte i grupper. 

  • lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är i ditt ursprung.

  • få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som hindrar att grupper sluter cirklar samt hur gruppens själ samspelar med medlemmarnas själar för att förändra liv.

  • lära dig att använda kroppen som ett redskap i möten med andra. 

  • lära dig att se energi, hur du kan förhålla dig till energi, bortom orden och tillsammans med orden. Lära dig om om mytologins utvecklingspotential igår, idag och imorgon.

  • bli mer och mer din egen auktoritet och på så sätt utveckla ditt förhållande till livet. Det är ingen slump hur du har levt ditt liv, vem du har mött och vad du har gjort.

  • få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller för att utveckla nya arbetssätt och modeller ur gruppens inre liv. Öka din förståelse för styrningens begränsande möjlighet.

  • lära dig att se olika typer av grupper, olika roller i grupper, gruppens åtta faser och grupens sju olika system

Verktyg och arbetssätt

Vi är här för att bidra till det som är angeläget . Det är allas vår business. Det är i mellanrummet som livet sker; mellanrummet i kroppen, i grupper, i samhällen etc. Där kontrollerar vi inget. I utbildning öppnar vi för att deltagarna ska kunna lyssna på gruppens och kroppens intelligens för att sedan sammanföra det med sina tankar och olika teorier. Vid varje tillfälle får du möjlighet att arbeta djupare med dig själv i gruppen, i grupper som du är med i, allt för att du ska se ditt syfte att ta dig igenom till mera liv. Varje modul börjar med ett arbete för att samlas på ”samma” nivå. Sedan går vi in i helgens tema och avslutar med att stänga helgens cirkel för att öppna ett mellanrum. Utifrån modulens tema kommer vi att arbeta med övningar och personliga arbeten som tar oss djupare in i gruppens inre  liv som öppnar för var och ens angelägenhet. Vi skapar vår egen mytologi och teori, inte från det vi lärt, utna från från livet, tack vare det vi lärt. ”Space in between” bygger på sex metoder ”circle of trust”, co-creations organism, libability, traumahology, collectively och bodyframe, som  tillsammans med kirosyntes och tlou öppnar liv. De är skapade ur livets skola med rötter i psykosyntes, psykotrauma, kaos- och systemteori, styrning och ledning, mytologi, kropp och energi.

Vi som vill möta dig

Marie Fridolf  har sin erfarenhet från välfärds-och demokrati, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering, personligutveckling samt psykosyntes och traumaterapi

Katarina Falk har sin erfarenhet både från näringslivet och offentlig sektor, som controller och revisor med fokus på styrning och kontroll, psykosyntes samt psykologi

Annika Fjällborg har sin professionella bakgrund inom Kiropraktik, Psykosyntes och Trauma med egen verksamhet i 30 år

Marika Lagercrantz skådespelare och regissör, välkänt namn på den svenska teaterscenen, såväl som inom film- och tv, med många gåvor från mytologins värld.

 

Praktisk information

Det krävs inga förkunskaper för att delta i utbildningen. Du behöver inte ha ambitionen att arbeta med grupper för att gå denna utbildning. Vi ingår alla och verkar i olika former av grupper, som är en gåva till oss om vi ökar vår medvetenhet. Inför starten kommer vi att göra en intervju med var och en. Syftet för deltagaren är att få del av den helhet som utbildningen utgör och för lärarna att få del av den medskapande deltagarens syfte med utbildningen. Begränsat antal deltagare.
Tid: 27-29 september 2019, 22-23 november 2019, 28-29 februari 2020, 24-25 april 2020 och 15 maj 2020. Omfattning: Utbildningen omfattar 5 moduler om 10 dagar. 
Plats: Fyradalersgatan 44 i Göteborg
Pris: Early bird 19 000 före den 31 augusti därefter 21 000 kronor för 10 dagar inkl. moms för privatpersoner och exkl. moms för företag. Betalning före varje modul, månadsvis eller hela summa före start.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 15 september. Anmälan är bindande. Du skriver på ett kontrakt där du förbinder dig att betala för hela utbildningen.
Information: Marie Fridolf, 0709-812963 eller marie.fridolf@humansky.se     

TID ÄR NU

VÄLKOMMEN ATT UTVECKLAS PÅ DIN VÄG—TILLSAMMANS MED OSS

 

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: