Erfarenheter av samarbete mot större gemenskap

En av de vackra stunderna i livet är när en gemenskap skapas från ingenstans. Detta är en skapelse som kommer från en vision som ingen äger. Den tillhör livet. Vi har inga ambitioner med visionen, ambitioner tar oss ifrån livet. Ambitioner har alltid ett innehåll av egen vinning. Visioner verkar för att öppna för medlemmarnas syfte. När vi samarbetar gör vi det professionellt men det skapas också en gemenskap. Några av de erfarenheter Humansky har av 25 år i samarbete mot gemenskap presenteras i punktform nedan. De har växt från egenmakt som mer och mer förkroppsligats.   

ansikte-white

En gemenskap hittar dig! En gemenskap är inget hem, det är en växande och en handlande plats, ofta med handlingar som är svåra för individer. Det är öppet och transparant för omvärlden.

ansikte-blue

En gemenskap skapas för att ge möjlighet att lära och ”betala” tillbaka för vad vi har gjort eller inte gjort, individuellt och kollektivt.

ansikte-white

Om du försöker vara en kopia är du inte i en äkta gemenskap, en sådan skapar inga kopior.

ansikte-blue

Vi finner gemenskaper där vårt uppdrag och syfte kan få växa! Det sker bäst när vi alla är annorlunda. Ensam är vi inte starka även om vi tror det ibland. Vår mission behöver en gemenskap.

ansikte-white

Vi kan inte samarbeta om vi inte har en tydligt uppdrag och syfte, annars kommer vi att ta från andra eller låta andra ta från oss.

ansikte-blue

Vårt uppdrag och syfte är vårt nästa steg och det som ger mening och passion, vilket innebär att vi kan ha flera uppdrag och syften i livet. På så sätt kan vi över tid delta i många olika gemenskaper.

ansikte-white

Organisationer som är öppna för människors uppdrag, syfte och värdegrunder är framgångsrika. Detta innebär också att de måste lära sig släppa kontrollen.

ansikte-blue

Organisationer samarbetar inom gemenskaper. En organisation kan aldrig vara en gemenskap den har ett annat mål.

ansikte-white

Alla människor, organisationer och samhällen har trauman, vilket skapar överlevnadsstrategier. Dessa strategier skapas för att skydda oss från händelser och från brister.

ansikte-blue

Vi behöver göra oss medvetna om våra sår. Ett första steg är att besluta att inte göra dem större än de är, utan arbeta för att de kan helas. Helandet kan bara ske om vi går till rötterna. Både människor, grupper, organisationer och hela samhällen har sår.

ansikte-white

När vi fastnar i våra tankar och prata om händelser och brister så blir vi re-traumatiserade. Att gå till rötterna är något annat. Det handlar om att se vad vi har behövt skydda och hur vi kan göra annorlunda.

ansikte-blue

En gemenskap kan aldrig växa från överlevnadsstrategier. Det skapar kamp, jämförelse och konkurrens.

ansikte-white

Vi kan aldrig skapa lösningar. Lösningar kommer från överlevnadsstrategier.

ansikte-blue

Glädjen, vår livsglädje och passion kan få oss att börja sprida våra frön ingen och vi har ingen kontroll över var de hamnar.

ansikte-white

Vi behöver förstå att det mörka och det svåra behövs lika mycket som det lätta och ljusa för att vi ska kunna skapa andra perspektiv i livet.

ansikte-blue

Det betyder inte att överlevnadsstrategier är dåligt, de är delar av vår identitet. Men det finns mer!

ansikte-white

Trauman senare i livet, enskilda och kollektiva, kan också öppna det som är stängt för att vi ska förstå och kunna förändra vem vi är. Bakom många människors traumatiska upplevelser har underverk skapats.

ansikte-blue

Detta är en gåva till kollektivets växande i det nya paradigmet. Växande kommer alltid att ske från människor.

 

Att kunna samarbeta kräver en del färdigheter. Detta är några som plockats från skriften ”det samverkande ledarskapet” Vi behöver lära oss att:

 • se att alla är lika, även om de investerar olika eller har olika positioner,
 • se att ingen är speciell och viktig, utan alla är speciella och viktiga,
 • ha ett öppet hjärta, som betyder medkänsla, tolerans, och stanna i din kraft utan att ta ifrån någon eller ge bort,
 • sätta gränser från egenansvar för helheten,
 • dela våra djupaste rädslor och våra projektioner som vi är medvetna om och vara öppen för att öppna fler,
 • lära oss att se det stora perspektivet – helheten,
 • hitta vår unika kompetens som kommer från din historia och vad livet gett oss.
 • sluta att jämföra och konkurrera,
 • att ära andras kompetens och öppna för att alla ska bidra så att ett plus ett ska bli tre.
 • se att det alltid finns något att ära någon för.
 • lämna mönstret av att döma och beundra. Den vi idealiserar gör vi stor.
 • vara ärlig mot varandra när du ser överlevnad, men från din egenöverlevnad inte från andras.
 • inte försöka vara bra eller framgångsrik. Att försöka öppnar aldrig för framgång. Framgången kommer alltid från ett öppet hjärta.
 • vara ärlig när du är vilse, alla är vilse ibland,
 • vara medveten om när vi skapar normer. Detta kommer att skapa en ny ”struktur” som håller tillbaka samarbetet.
Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: