Vill du öppna för livet, dina gåvor och en inre frihet.

Möt dig själv i metoden Traumahology .

 

Välkommen till denna workshop om trauma.

Trauma  tidigt i livet tar oss från livet och trauma senare i livet tar oss till livet om vi väljer att gå in i livets paradoxer som skyddat vårt allra heligaste, den del av oss som är totalt oförstörd och genuin. Härifrån kan vi finna vår inre kraft som öppnar vår förmåga att leva vårt liv från tacksamhet, ansvar och kärlek. Vi är också alla i kontakt med trauman och därmed kraft från många generationer, från vårt samhälle och kollektivt genom arketyper. Med mer medvetenhet och ansvar kommer vi att kunna acceptera de nya utmaningar som vår närvaro på jorden kräver. Då ökar vår möjlighet att känna styrkan, uppleva växt och ett lärande från våra trauman. Vi är alla här på en resa tillbaka till livet. 

Vi flyr, vi fightas, vi går till frys, vi kollapsar och vi bevittnar.

Vi har fem strategier som skapas ur vår historia och våra trauman. De är alla en gåva till livet när de transformeras. Alla fem har en fram och en baksida.

Att fly innebär att vi både kan vara fastlåsta i oss själva men också lämna oss själva och andra för att vi är så rädda att bli övergivna. I flyktbeteendet kan vi gömma oss eller springa ifrån oss själva. När denna vår strategi transformeras och blir en gåva kan vi på ett moget sätt bestämma oss var vi ska vara och med vem. Vi är då medvetna om när vi flyr, stannar, går vidare eller kanske lämnar för att det är farligt för oss.

Att fightas kan vi göra i hela livet. De flesta av oss gör det för att vi vill förändra andra för att göra om vår historia istället för att acceptera den. Vi fightas då med livet. Men några av oss går istället åt andra hållet genom att inte sätta några gränser alls mot någon eller något. I fighten har vi skapat ett grandios beteende som barn genom att göra oss mindre eller större. När allt detta transformeras mer och mer kan vi i denna strategi hitta vår kraft. Den som sätter gränser från sin kraft är i hela sin kropp.

När vi går till frys betyder det att allt är överväldigande och vi ”dör”. Det är kroppens sätt att hantera stor fara. Vi bli helt paralyserade och stänger ned hela vårt system. Vi lär oss att gå mot döden. Andningen avtar och vi använder nästan inte något av våra resurser. Det ser ut som vi är döda. Tiden stannar. Tills slut kanske vi också lämnar kroppen i en djup kollaps. När vi gör oss medvetna om denna del av oss och börjar vår resa tillsammans med livet kan vi också se att i övergångar mellan ”liv” (början till transformation) så stannar också tiden, allt blir stilla precis som i frys men med totala medvetenhet.  Detta tillstånd påminner om att vara i chock och vi kan bara släppa taget från en djup inre frid.

Kollaps sker när våra trauman blir överväldigande och om vi hamnar i frys under lång tid. Det är som om hela kroppen stänger ned. I modernt tal kallar vi det posttraumatiskt stressyndrom. Ibland kan vi beskriva personen som om de bara är ett skal eller en bomb beroende på om deras autonoma nervsystem är överkopplat eller underkopplat. Men det finns också en annan form av kollaps som är sammankopplat med överlämnandet. Den sker när vi i ordnade former kollapsar för att genomleva och överlämna oss till mitt trauma igen, utan att veta om det. När vi kollapsat tillräckligt många gånger kan vi lära oss att bevittna allt som sker utan att lämna kroppen eller stänga av. Då vet vi också att kollapsen är en del av vår process för att integrera allt som vi splittat bort från vår själ, och det kan öppna för livets tillit. Det är först när vi har förmågan att stanna i kroppen och bevittna i total närvara och medvetenhet som vi kan öppna vårt hjärta. Från den platsen kan vi säga ja till liv och vår historia. Från den platsen kan allt successivt börja att transformeras och konsekvenserna av historien i oss förändrades.

Den som bevittnar allt detta, blir nu den vi följer – vårt inre vittne, vår inre ledare och vägledare. Allt detta innebär att vår ”Följare” har transformerats, den del i oss som tidigt i livet fått oss att följa andra. Nu kompromissar vi inte längre vår sanning och vi vet när livet tar oss till dess angelägenhet och nödvändighet. Vår ”följare” är den som tidigt i livet på ett mycket kreativt blockerat våra gåvor för att skydda dem. När vi transformerar vår följare öppnar vi för liv som kan öppna mer liv. Då sker expansion ute och inne i samma ögonblick. Blodet strömmar, hjärtat öppnas och allt är i expansion. 

Förutsättningarna är tre; att kunna se det större perspektivet, att ha ett öppet hjärta och med en total kroppskontakt. Det är som om varje cell är närvarade och vi kan känna vibrationen i det inre. Allt är totalt stilla. Allt går i slow motion. Det är inte ett meditativt tillstånd, utan i nära möte med andra människor i en smärtsam expansion. 

Trauma-arbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt

I denna workshop kommer vi att arbeta med kropp och trauma utifrån ett helhetsperspektiv och möta oss i traumats syfte. Du kan aldrig veta i förväg vad det är som du behöver hela i din kropp, men din kropp vet och din kropp tar dig dit.

Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt:

  • Hämta hem själens ”splittar” som skapats när vi skyddade oss.
  • Frigöra blockeringar i kroppen.
  • Öppna för helande av våra gåvor

Är du redo att återförenas med dina trauman och gåvan du gömt i dem! 

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom med en Master in Human Relations. Senare utbildade hon sig i psykosyntes, familje- och systemiska konstellationer, Somatic Experiencing®, Identity Oriented Psychotrauma ® och Reconstructive®. 

Marie har utvecklat en ny syn på trauma i en metod mellan behandling och terapi – Traumahology. Den tar oss till den plats där tiden stannar och där evigheten kan gå ned. I detta synsätt öppnas för både ett kroppsligt, psykiskt, själsligt och andligt perspektiv på trauma. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek stödjer Marie nu andra människor tillbaka till livet. Hon har skrivit boken ”I know a woman” där hon berättar om sin fyra första liv i detta liv. Hon skriver en blogg om livet där hon berättar om nya synsätt som växer inifrån, i det system som var och en har att utforska. I bloggen berättar hon också om sig själv. I varje övergång har hon skrivit om sitt livskontrakt med utgånsgpunkt från gåvor hon gömt i sina trauman tidigt i livet. 

Praktisk information

Tid: 16-17 november  2019, Lördag kl 11.00-18.00 och söndag 10.00-16.00

Plats: Rosenlunds sjukhus i Stockholm

Pris: 2900 SEK (moms ingår) Kaffe, te och enklare luncher (sallad/soppa) ingår i detta pris.

Anmälan: Annika Fjällborg, 0706-65 64 55
kirosyntes@gmail.com 

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: