Liv är nu med en kropp att älska villkorslöst.

Kroppen läker våra sår från samma källa där de uppstått.

Workshop för dig som vill möta dig bortom det kroppen skyddat i många lager, Också för dig som vill se hur livet tar oss till grupper som kan bli en gemensam kropp för en tid. 

Välkommen att lära dig om livet skydd och hur du kan stänga en dörr för att kunna öppna en annan.

Härifrån kan du finna den du är bortom alla strategier du tidigt skapat för att skydda dig själv. Även de mest grymma delarna av oss finns som ett skydd. Om vi slår på oss själva kommer det skyddet bli starkare. Det innebär att vi inte har en chans att ta oss ut till livet igen. Lyckligtvis finns de personer i livet som inte dömer gymhet. Om vi vågar söka och be om möten med dem, kanske livet är där för oss. Men låtsas vi fortfarande att vi inte har denna grymhet kan vi inte heller öppna en ny dörr. Många av oss är så duktiga att ha lärt oss att vara snälla, men bakom denna snällhet kokar hon eller han som ibland t.o.m. hatar dem som gett oss livet, våra föräldrar.  Det finns en annan typ av snällhet som gör oss mjuka, tacksamma och respektfulla. 

Kroppen är ditt redskap

 Denna workshop syftar till att smaka på vad som väntar om jag ärar alla mina skydd och vågar vara ärlig med vem jag är utan att döma mig eller andra. Vad jag än känner och vad det än kommer ifrån så är det mitt. Ibland kan det vara gott och se dess källa men det tar inte ifrån oss ansvaret.  På vår väg mot läkning hittar kroppen den källa som skapat våra trauman och som också kan läka dem bortom vår förståelse. 

Syfte och metod

I denna workshop öppnar vi oss för möjligheten att bli mer autentisk i den vi är och ta det ansvar vi har i detta liv. Det betyder att göra något annat än vi tidigare gjort för att bli tillgängliga. Vi kommer att lära oss att se skillnaden på barnets och den vuxnas skydd.  

Arbete bygger på en Psykosyntetisk grund i kombination med olika traumateorier såsom Somatic experiencing, Identity Oriented Psychtrauma och Traumahology. Vi kommer också öppna för det kollektiva genom energi och arketyper. Metoder som används är samtal, inre bilder, visualiseringar, kroppssensationer och gruppdynamiska övningar. 

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom med en Master in Human Relations. Senare utbildade hon sig i Psykosyntesterapeut med vidareutbildning i Systemiska konstellationer, Somatic Experiencing, Identity Oriented Psychotrauma  och Reconstructive. Hon har skapat Traumahology, en helhetssyn på trauma. Hon har en bakgrund i med mer än 25 år i välfärdens Sverige som professionell, processledare, chef, konsult och forskare.

”Tidigt i mitt liv gav jag bort min sanning och kraft i tron att jag skyddade livet och mitt värde. Men vad som egentligen hände var att jag skyddat mig själv från livet, från mig själv och mina gåvor. Det sorgeliga är att jag också skyddade dem som jag gett bort min kraft till. Det kunde både vara till människor som var underbara mot mig, men också dem som manipulerade, konkurrerade och helt hänsynslöst tog av mig. Skammen gjorde att jag också skyddade dem som utsatte mig för övergrepp. Allt detta var nödvändigt som barn, men som vuxen hindrade det mig och jag missade mina gåvor och livet. Nu har jag i stort sätt penetrerat varje milimeter om skyddets unika och gemensamma form. Den första, barnets skydd, är som lås där vi behöver klura ut kombinationen och den andra, livets skydd, är som regnbågens klara färger som skyddar oss när vi lever totalt naken från min själ till mer jordlighet”

Praktisk information

Tid: 18 maj 2019, kl 10.00-21.00

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg, Sverige

Pris: 1 200 SEK (moms ingår) Kaffe, te och lunch ingår i detta pris.

Anmälan: Marie Fridolf, 0709-81 29 63
marie.fridolf@humansky.se,
www.humansk2

 

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: