Gruppens dynamik växer ur tillit

Välkommen till en workshop om att skapa tillsammans

MEd Co-creation organism och circkLe of trust
Vilken roll spelar du!

En grupp kan öka vårt medvetande

När en grupp samlas sker det alltid för att de ska göra ett arbete gemensamt bortom vår förståelse. Därför är det ingen slump vilka människor som kommer samman. Vi söker oss alltid omedvetet till grupper för att hela något från våra tidiga erfarenheter. Det betyder inte att detta enbart kommer att bli underbart, utan för det mesta är det smärtsamt när vi ser mönster i vårt sätt att leva som vi lärt tidigt i livet. Naturligtvis, om vi väljer att se detta. Men en medvetandeprocess inom en grupp börjar inte förrän gruppen finner tillit. 

Slutna grupper speglar våra nästa steg

Det är i slutna grupper vi ställs inför livets smärtsamma växt. Det är i dessa grupper vi lär oss att se vår roll, vad vi tar med oss från vår första grupp – familjen. 

De slutna grupper vi möter i livet speglar vilka steg vi behöver ta till en större frihet för att transformera den gruppdynamik vi växt upp i. Det svåraste beslutet för oss alla är att lämna slutna grupper som inte är bra för oss. Men alla människor hamnar inte i denna svårighet. En del människor vågar inte stanna i grupper, utan flyr istället alldeles för tidigt.

Sekt-varning

När familjer, grupper, nätverk, rörelser, organisationer och samhällen blir mer och mer slutna och människor blir mer och mer blinda så är det ”sekt-varning”. Sekt blir en grupp när den blir destruktiv och medlemmarna berövas sin frihet. Vi har många andliga, professionella och organisatorska sekter. De människor som kommer från slutna familjer med mycket hemligheter har svårare att upptäcka denna slutenhet i tid. Å andra sidan, den dag när dessa människor börjar att se och ta sig igenom smärtan av att de varit blinda så kommer de att erövra en erfarenhet som bara den som vuxit upp i en sluten familj kan förstå. Den erfarenhet vi har från barndomen är vår gåva när den transformeras (om än blind från början).

Att växa inifrån

Vår erfarenhet och växt från våra gåvor kan vi aldrig läsa oss till i böcker eller få genom utbildningar; de växer inifrån. Därför behöver vi lära oss att hitta vår väg utan att kopiera andras. Den vägen växer ur vår historia och våra professionella val. Vi växer alltid genom smärta när det handlar om vårt syfte. Vi kan också växa ut kärlek, men då når vi inte på samma sätt svåra passager. Den kärlek som kommer efter det att vi växt ur smärta kan vi aldrig förstå om vi vi inte varit där. Det är en kärlek i total expansion, bortom offer, förövare och hjälpare. Den växer ur vår jordlighet.

Det finns en ordning

I en öppen grupp som består, kommer människor och går. Där finns alltid en ordning som efterhand vill visa sig. Vi är också alltid välkommen tillbaka eftersom ingen vet hur det är i det nya ögonblicket som då kan skapas. Ingen människa eller grupp är statisk. Det finns en frihet som öppnar för tillit. I den gruppen finns ett unikt mönster och en unik vibration som kan öppna för ett överlämnade till gruppens inre kraft. Vi kan snabbt komma till denna plats om vi öppnar för en samlad energinivå.

Tillitens helande kraft

Den tillit vi har i en grupp kommer från vetskapen att när arbetet är färdigt då kan gruppen lösas upp eller bilda en ny form. En grupp kan aldrig bli statisk eller utgöra en fast struktur, då är det ingen grupp längre. Om det blir en fast struktur då har vi byggt en organisation. En grupp är som en amöba som hela tiden tar ny form och är inkluderande. Det intressanta är att i det ögonblicket den kommer till ny form så ändras allt. Detta är en omedveten inre process hos denna amöba. Så fort vi skapar en sluten grupp hindrar vi denna amöbalikande process. När en grupp har tillit finns det en enorm kraft att åstadkomma handlingar tillsammans. Men om vi skapar en hierarkisk struktur så fallerar detta arbete och det hindrar det kreativa kaos som krävs för att komma till tillit och skapa en grupp som en gemensam kropp. Här kan vi komma till vila och växt. Vi kan också ha tillit i en sluten grupp, inte till gruppen men väl till oss själva i att vi ska lära oss något. Gruppen kan vara vårt nästa steg i den livsavgörande tillit som vi är födda med. Den som visar oss vårt nästa steg. 

Syfte och metod

I denna workshop kommer vi att öppna för att deltagarna ska få insikter och påbörja transformationen av den roll de tar på sig i grupper. Vi får en introduktion i de tre metoderna co-creation organism som handlar om att knyta an till en grupps själ, circle of trust som öppnar för tre nivåer av tillit och libability som handlar om ett systems (såsom en grupp, en människokropp, ett samhälle) sju kroppar. Under dagen kommer arbetet att både vara kroppsbaserat och intellektuellt. Gruppen som en kropp och med sin unika intelligens kan öppna liv. Detta är en workshop som kan ses som en introduktion till den 6 dagars utbildning om att komma samman som startar i höst; 27-29 september och 22-24 november. Du kan också välja att läsa den marie fridolfs senasteblogg som handlar om ”Att komma samman”. 

www.humansky.se/en-blogg-om livet.

 

Om Marie Fridolf

Marie har sin erfarenhet från välfärds- och demokrati utveckling, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering samt personlig utveckling. I grunden är hon Socionom med en Master i Human Relations och en Master i Political science. Hon har en fil.lic. med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i Processledarskap, System- och kaosteori, Psykosyntes, Psychotrauma, Systemiska konstellation, Reconstructive och Somatic Experiencing. Marie har samlat sin kompetens i det hon kallat Traumahology, Co-creation organism, Circle of trust och Libability.

För mer tjugo år sedan började hon skapa längre utvecklingsprogram utifrån ett system- och kaosteoretiskt förhållningssätt. Först var det för ledare som drev utvecklingsprocesser där man bröt ny mark och senare för att få människor att öppna möjligheter att komma närmare sitt syfte i livet och på så sätt bryta ny mark. Nu är hon tillbaka med att möta ledare i välfärdens organisationer igen med ett öppet hjärt och ett tydligt fokus; RÖTTER. 

Praktisk information

Tid: 16 juni 2019  klockan 10-18

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 1500 kronor inkl. moms. Kaffe, te och lunch inkluderas i priset.

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie.fridolf@humansky.se 

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.

Stäng meny

Samarbete innebär att det inte går att fatta beslut om någon person inte är med. Inte heller kan en person bestämma över en annan. Därför sätts viljan och engagemanget i fokus. Nya metoder för lärande utifrån engagemang växer fram. De skiljer sig väsentligt från de traditionella metoderna som ofta innehåller förhandling, kompromiss och majoritetsbeslut. Samarbetet hålls samman genom viljan att göra gott. Det är detta som motiverar, ger passion och mening åt arbetet. Samtidigt hamnar vi ibland en värderingskonflikt mellan att göra gott och olika lojaliteter. På fem minuter har värdegrunden utvecklas i en grupp/ett system beroende på deltagarnas historia och traditioner som omsätts i mentalitet, en tyst kunskap i samarbetet. Om vi söker oss till gemenskap förutsätter det att vi tidigt lyfter det vi ser och arbetar med vår mognad. I en mogen grupp går samarbetet smidigare och gruppens styrkor kan nyttjas så att ”ett plus ett kan bli tre”.  Fördjupade relationen är då en förutsättning. Vikten av en balans mellan att ta/få och att ge är påtaglig, (den kan vara både materiell och psykologisk). Detta samarbete bygger på att alla i ett team är ledare. Det ställer särskilda krav på gruppen om det finns en formella team eller projektledare. Denna person både för sig själv och andra i teamet är en av ledarna, även om han eller hon har formellt ett ledarskap. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende som är raserat. Den enda strategin som då fungerar är att gå till källan och reda ut svårigheterna. För att bygga samarbetsstrukturer behövs både system, strukturer och relationer som bygger på principen att ”ett plus ett ska bli tre”.

Detta ledarprogram samarbete drivs tillsammans med Emma Rosqvist Katlaway och Katarina Falk LTOU. Det vänder sig till välfärdens samarbetande professionella. Det syftar till att skapa ett ”nytt” ledarskap och teamwork. Planerad start i mars 2019. 

I denna utbildning får du en förståelse och redskap att möta dig själv på ett helt nytt sätt. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med människor, t.ex. terapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare mm. I slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

 

Utbildningen omfattar 4 ggr 2 dagar och startar hösten 2019. Detta utbildningsprogram drivs tillsammans med tre andra traumaterapeuter. Detaljprogram finns färdigt under mars 2019.

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I denna ettåriga utbildning där du får möjlighet att öppna för ditt uppdrag och syfte. Utbildningen kommer du att:

 

Utbildningen startar i mars 2019 och pågår till maj 2020 omfattande 21 dagar under 7 helger.

I skönheten och värdigheten hittar du din visa kvinna. Hon vill att du ska sprida dina frön och bidra till världen. När vi lever våra liv i mötet med oss själva, vet vi någonstans där inne att vi behöver ära vem vi är i vårt ursprung. Det kan vara en utmaning, men samtidigt har vi inget val. Den visa kvinnan kan ta oss dit och kommer alltid att göra detta. Hon har mycket kraft och visdom. Hon är sanningen i dig. Många av oss är rädda för henne, hon låter oss inte komma undan, men hon väntar tålmodigt. Att vara vis har inget med ålder att göra. Du kan vara vis när du är 30 år. Visdom handlar om att kunna se andra perspektiv, på allt i livet. Den visa kvinnan vet att lager på lager försvinner försvaren inne i dig och en dag kan du bara le och leva innerligt. Då lever du här och nu och varje dag blir en gåva. Människor berör, människor rör sig och den visa i dig gläds när alla i frihet lever sina syften, ÄVEN DU. Hon har inte många illusioner, utan bär livet med en stor realitet. I denna workshop möter du din visa kvinna som att dig till befruktande mörker. I det mörkret finns dina gåvor.

Många tror att tillit förutsätter att vi har kontroll och genom det skapar en trygghet. I verkligheten kontrollerar vi ingenting, vi skapar på detta sätt bara en känsla av tillit. Vi försöker mäta allt som sker för att skapa mer känsla av trygghet och tillit. Tillit är dock ingen känsla utan mer ett tillstånd som bara är. Vi kan ha en massa känslor och vara i dem otrygga och ändå befinna oss i ett tillstånd av tillit. Hur är det möjligt? Någonstans i oss vet vi att allt är som det ska, och det skapar ett lugn i hela kroppen samtidigt som vi kan känna kärlek, vrede, vrede, sorg och rädsla. Vi människor har helt unika förnimmelser kopplade till olika känslor. Vi behöver lära oss skillnaden mellan känslor och förnimmelser. Känslor skapas ofta från erfarenheter medan förnimmelser är något vi föds med, men som kan förändras när de kopplas till känslor. När vi föds vet vi vad smärta är, men utan känsla. Senare kan vi bli rädda för smärta och då har den rena förnimmelsen förändrats. Tillit kan sägas vara en förnimmelse som är och kan vara helt ren om den inte kopplas till en tanke eller känsla. Ett bra sätt att ”testa” vår tillit kommer när jag vågar gå in i kaos. Fler och fler grupper vågar möta kaos för att de ska hitta strukturen i det system de omedvetet skapat. Vi agerar utan att veta, vi bara litar på att det som sker ska ske. Det är att överlämna sig till skeendet. Detta är en av grundpelarna i kaosteorin. Enligt kaosteorin förändras system genom mycket små oförutsägbara förändringar som på sikt ger oförutsägbara skillnader, ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Dessa oförutsägbara förändringar bara uppstår. Tillits cirkeln, ”circle of trust”, är ett begrepp som skapats ut kaosteorin. I den har alla samma värde, och genom en uppåtgående spiral växer en grupp i detta ”värde”. I denna cirkel har syftet att öppna för mer tillit både hos de närvarande personerna och hos det system som skapats. På detta sätt kan vi möta oss själva och olika system. Ambitionen är att gruppen ska få lära sig att möta sig själv i fyra olika ”typer” av system.   

På olika sätt närmar vi oss myterna som hindrar oss att leva vårt liv fullt ut som den vi är. En myt kan hålla hemligheter och skapar illusioner som hindrar sanningen… men en myt kan också vara en inre bild, saga och arketyp som kan öppna upp för det som har varit dolt. Sanningen väntar alltid på att bli levd om förr eller senare krackelerar myten som hindrat sanningen. Dessa myter repeteras som sanningar. När vi använder den senare definitionen an myter förstår vi att allt är större än jag och allt har ett mönster. Dessa myter kan stödja oss djupare in i vår egen process för att hitta vår unika sanning.  I en liten grupp om 6 personer kommer du att få möta dig själv och få del av olika teorier för att komma djupare in i dig själv. Vi träffas 6 gånger, en gång i månaden.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Samarbete kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. I denna workshop lär vi oss att

Så att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt skapas

 

Det är inte händelsen eller bristen som skapar trauman utan vår förmåga att hanterar dessa. Vi får trauma av egna upplevelse, från familjen och samhället. Kroppens reaktion i dessa  situationer är ”fight” eller ”flykt”, och om dessa inte är möjliga ”frys”. Från alla dessa tre  traumareaktioner blockerar vi olika delar i kroppen och skapar strategier för att skydda oss i livet. Vår ”följare” är den som gör allt detta på ett mycket kreativt och aktiv sätt. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och  expansion. Traumaarbete kan frigöra och expandera gåvorna vi har gömt.  Vi kommer att arbeta i tre dimensioner samtidigt: